Information kring övergång från BgCom till BankgiroLink för kunder med INFOFLEX GROSSIST

Ni har säkert fått information från Bankgirot och er bank om att BgCom läggs ner och ersätts av BankgiroLink (november 2014).

Har ni laddat upp betalningsfiler till er internetbank tidigare så är det ingen förändring avseende INFOFLEX GROSSIST och leverantörsbetalningar eller inläsning av kundinbetalningar. Det är samma utseende på betalningsfilerna.

Om ni däremot kört filöverföring via t.ex produkten Safelink ska ni uppdatera till nyare programvara för detta som stödjer BankgiroLink . Mera info kring detta får ni via Safelinks support:
http://www.fstechnology.se/FSTECH-WEB-SWE/bgcom-byts-till-bankgirolink-uppdatera-safelink-nu

Ni ska även kontakta er bank och avtala att ni går över till BankgiroLink .