Stefan Andersson

Produktansvarig i Lund

Du har jobbat länge i fordonsbranschen. Berätta!

– Ända sedan slutet av 1970-talet har jag jobbat med bildelar. Först i vårt familjeföretag, och när jag sålde det år 2000 fortsatte jag jobba i en bildelskedja i sex års tid. Redan i mitt eget företag använde vi INFOFLEX GROSSIST, sedan var jag med om att implementera det på nästa arbetsplats. Vi såg det som ett kraftfullt verktyg för både grossist- och butiksförsäljning, logistik och ekonomisk uppföljning.

Hur länge har du jobbat på Infoflex?

– När jag slutade mitt arbete i bildelskedjan 2006 blev jag tillfrågad om att börja här med affärsutveckling och försäljning. Idag är min största uppgift att vara bryggan mellan försäljning-kund-utveckling och det passar mig bra!

Berätta vad som gör det roligt att gå till jobbet!

– Våra produkter är ett redskap för våra kunder att nå lönsamhet, det är det som driver mig. Att jag kan glädja en kund med en lösning, förslag på arbetssätt eller rutin. Efter ett år kan de komma tillbaka till mig och glatt berätta ”Nu har jag arbetat på det sätt vi talade om – titta på mina siffror!”, det är nyckeln.

Stefan Andersson

“Redskap för våra kunder att nå lönsamhet”