Tomas af Ekenstam

Systemutvecklare, Örebro

Berätta vad du gör på Infoflex?

– Jag är en av systemutvecklarna som utvecklar produkterna inom affärsområde Fordon.

Vilka är de största utmaningarna med att vara systemutvecklare?

– Att skriva kod på ett sådant sätt att det löser specifika problem men ändå är så pass generella att koden går att återanvända.

Vad trivs du bäst med på jobbet?

– Kollegorna! Och att få se det som börjar som en liten tanke bli en färdig funktion.

“Kul att se en tanke utvecklas till en färdig funktion.