Saldolistor i INFOFLEX GROSSIST

Saldolista per ett visst datum

Selektera på följande sätt:

I leverantörsreskontran:

LR99
Söktyp F
Endast obetalda fakturor: N
Avstämning: D 071031

I kundreskontran:

KR99
Söktyp F
Endast med saldo: N
Förskott: A
Obetalda: N
Datum 071031.

 (Anger man ett datum eller en period så är det vad som var obetalt då som gäller och inte vad som är obetalt nu. Därför skall obetalda fakturor vara N. Sätter man J så visar listan det som står som obetalt just nu. I KR99 skall man välja N på “Endast med saldo” eftersom om man svarar J så är det endast kunder som har saldo just nu som kommer med.)

Saldolista just nu

Vill man se obetalda just nu selekterar man istället såhär:

I leverantörsreskontran:

LR99

Söktyp: A

Endast obetalda fakturor: J

I kundreskontran:

KR99
Söktyp A
Endast obetalda: J