Infoflex i Molnet

Server i molnet

Infoflex Data erbjuder i samarbete med molnleverantören N62 IT Solutions i Sundsvall att ni som kund kan köra INFOFLEX GROSSIST på en server i molnet. Lösningen bygger på senaste tekniken för att på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt ha en egen server.

Fördelar

  • Ingen lokal server som drar el och har behov av serverutrymme, UPS och garantihantering.
  • Optimal prestanda och driftsäkerhet.
  • Hög säkerhet med brandvägg och VPN-uppkoppling från valfri plats
  • Total serverbackup i kombination med Infoflex Fjärrbackup för maximal säkerhet.
  • Enkelt att utöka kapacitet eller andra servertjänster.
  • Infoflex Data ansvarar för installation och support.
  • Smidig överläggning från befintlig server.
  • Fast månadskostnad.

Beskrivning av tjänsten

N62 erbjuder tjänsten som innebär att ni jobbar mot en server i ett datacenter som ni enkelt och säkert kommer åt via en internetuppkoppling. Företaget har en egen dedikerad server där vi installerar INFOFLEX GROSSIST.

N62 övervakar att servern fungerar, att dess resurser räcker till samt ser till att backupjobb fungerar och att det finns tillräcklig internetkapacitet för er server för bästa funktion.

Servern säkerhetskopieras varje dygn till en separat backupmiljö och återläsningstester utförs regelbundet för att säkerställa att vi kan återskapa er server samt ert data vid problem. Detta i kombination med Infoflex Fjärrbackup med lagring hos Infoflex ger maximal säkerhet och möjlighet att återläsa separata filer vid behov.

Grundkrav

Internetaccess med tillräcklig kapacitet samt godkänd brandvägg.

Om N62

N62 i Sundsvall har kompetens och lång erfarenhet av stora produktionskritiska kommunikationsmiljöer som ställer högsta krav på tillgänglighet. Webbplats: www.n62.se

Verkar det intressant?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.

Är du redan kund?

För supportfrågor,
klicka här.


Är du intresserad av fler av våra affärssystem och funktioner? Klicka här.