INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.31 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Fordonsverkstad – FV

IFX-10286 FV2 (Arbetsorderhantering) – Justerat prisvisning för följesedel på skärm och utskrifter (5.31.4).
IFX-10065 FV2 (Arbetsorderhantering) – Justerat momsberäkning för kreditering av faktura där faktureringsavgiften är undantagen (5.31.4).
IFX-9997 FV2 (Arbetsorderhantering) – Infört möjlighet till val av kreditering av faktureringsavgift (5.31.2).

Kassatransaktioner – KT

IFX-10363 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat hantering av följesedel när du gör byte av kund i orderhuvudet (5.31.4).
IFX-10378 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat utskrift av kvitto på kundinbetaling i kassa. (5.31.4).
IFX-10254 KT1 (Kassatransaktioner) F7 vid säljkod – Justerat text “Omstart kortterminal” till “Omstart korttjänst” för tydligare funktionsbeskrivning (5.31.2).
IFX-10278 KT1 (Kassatransaktioner) – Datum och tid inlagt vid utskrift av litet kvitto i kombination Integration Kortbetalning i SY411 och blanka uppgifter i SY418 (5.31.2).
IFX-9790 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat dold kod för hävning av prisspärr endast agerar på behörigt lager/försäljningsställe (5.31.0).
IFX-9573 KT1 (Kassatransaktioner) – Infört spärr och varningstext mot registrering av förskott på kund med betalningskod A. Registrering ska alltid ske i KT1 (Kassaterminal) och mot registrerad kundorder (5.31.0).
IFX-10125 KT1/KT2(Kassatransaktioner) – Justerat val A (Artikelrad) vid funktion INFOFLEX GROSSIST-artikelrader från formulär (5.31.0).
IFX-9761 KT1 (Kassatransaktioner) – Vid val F7 (Kundinbetalning i kassan via KR311) – Infört möjlighet till extra utskrift/kopia av betalningssammanställning via ny meny KR391 (5.31.0).
IFX-8579 KT1 (Kassatransaktioner)/KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – Infört möjlighet att på kundnummer styra till KT1 eller KT2. KT1 är standard. (KONTANT med BRUTTOPRIS) växla över från KT1 till KT2 (5.31.0).
IFX-10036 KT (Kassaterminal) – Funktionsutveckling för kassahantering med och utan kontrollenhet inom samma INFOFLEX GROSSIST-installation. Funktion utan KE förutsätter godkännande från SKV (5.31.0).
IFX-9956 KT1 (Kassatransaktioner) – Spärr för inläsning av INFOFLEX GROSSIST-formulär via L – Läs när ursprungsformuläret är producerat i KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – samma omvänt – Från KT1 till KT2. Gäller både offerter och kundorder (5.31.0).
IFX-10449 KT1 (Kassatransaktioner) – Felvisning av kortbelopp i betalningsbilden (gäller Integration Kortbetalning) (5.31.4).
IFX-10266 KT32 (Registering av växelkassa) – Kompletterat ledtext vid “Uppdatera” med “Pil upp återgår till KT32” (5.31.3).
IFX-9868 KT32 (Registrering av växelkassa) – Justerat 10 kr-valör i uppräkningskolumn (5.31.0).
IFX-9799 KT (Kassaterminal) – Korrigering av text för summa vikt till TOTAL NET WEIGHT (5.31.0).
IFX-8365 KT1 (Kassatransaktioner) – Möjlighet att frisöka i textrader (Referens/XRef/T- & X-rad) i fakturor. Funktion för samtliga formulär med fakturastatus (5.31.0).
IFX-10258 KT35 (Extra utskrift av kassarapport) – Justerad menytext för KT35 till “Extra utskrift av kassarapport” (5.31.4).
IFX-10163 KT5 (Uppdatering av dagskassa) – Justerat att samtliga försäljningssätt nu ingår nu i rapporten (5.31.1).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-10173 FA (Fakturering) – Justerat kostnadsställekontering av frakt i fakturahuvud (5.31.3).
IFX-4996 FA (Fakturering) – Justerat fältplacering på formulärutskrift för “Er referens” när val J för “Extra fält” i SY412 är registrerat (5.31.0).
IFX-9940 FA (Fakturering) – Ny menypunkt för ändring i configfil vid önskad bilagesändning via OpusCapita (5.31.0).
IFX-9977 FA43 (Kreditering av faktura med valuta) – Vid kreditering skrivs referenstext “CREDIT OF INVOICE” som textrad på engelska vid valutakund (5.31.0).
IFX-10358 FA51 (Fakturering av order) – Justerat hantering vid fakturering till enskild kund (5.31.4).
IFX-8365 FA91 (Frågor/utskrift fakturarader) – Möjlighet att frisöka i textrader (Referens/XRef/T- & X-rad) i fakturor. Funktion för samtliga formulär med fakturastatus (5.31.0).
IFX-9799 FA (Fakturering) – Korrigering av text för summa vikt till TOTAL NET WEIGHT (5.31.0).

Kundorder – KO

IFX-9543 KO (Kundorder) – Infört möjlighet att koppla default e-postmottagare vid utskrift/sändning av kundorder. Funktionen analog med E-postfakturamottagare. Styrs via kod i SY494/KR11 (5.31.0).
IFX-10302 KO1 (Registrering av normal kundorder)/KO2 (Registrering av kundorder med bruttopriser) – Justerat visning av marginal när den är påslagen i SY412 (5.31.3).
IFX-7997 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Infört varning vid registrering av leveransdatum på kundorder som är passerat jämfört med systemdatum (5.31.0).
IFX-4996 KO (Kundorder) – Justerat fältplacering på formulärutskrift för “Er referens” när val J för “Extra fält” i SY412 är registrerat (5.31.0).
IFX-9799 KO (Kundorder) – Korrigering av text för summa vikt till TOTAL NET WEIGHT (5.31.0).

Marknadsbearbetning – MR

IFX-10008 MR (Marknadsbearbetning) – E-postadressfält förlängt till max 70 tecken mot tidigare 50 tecken (5.31.0).
IFX-9543 MR21 (Underhåll kontaktperson) – Infört möjlighet att koppla default e-postmottagare vid utskrift/sändning av kundorder. Funktionen analog med E-postfakturamottagare. Styrs via kod i SY494/KR11 (5.31.0).

Offert – OF

IFX-9799 OF (Offert) – Korrigering av text för summa vikt till TOTAL NET WEIGHT (5.31.0).

Priskalkyl – PK

IFX-9787 PK17 (Butiksunika priser) – Specialfunktion för företag med flera lager. Infört stoppdatum för tydligare bevakning (5.31.0).

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-9939 IO1 (Manuell registrering av inköpsorder) – Infört möjlighet att välja om inköpsdatum skall uppdateras i inköpsregistret (LA141) i samband med registrering av inköpsorder i IO1 och IO2 (5.31.0).
IFX-9939 IO2 (Registrering av inköpsorder med valuta) – Infört möjlighet att välja om inköpsdatum skall uppdateras i inköpsregistret (LA141) i samband med registrering av inköpsorder i IO1 och IO2 (5.31.0).
IFX-10326 IO32 (Från beställningsförslag) – Justerat funktionalitet för mejlsändning av inköpsorder (5.31.4).

Lager – LA

IFX-9826 LA241 (Överföringar) – Utveckling av utfall för vilket pris – Kost- eller Snittpris – som skall sättas hos mottagande lager (5.31.0).
IFX-7936 LA26 (Utleverans) – Lagerplats som finns på huvudartikel i struktur kan nu följa med till ingående modellartiklar (5.31.0).
IFX-10326 LA38 (Automatisk utskrift av inköpsorder) – Justerat funktionalitet för mejlsändning av inköpsorder (5.31.4).
IFX-9789 LA343 (Framställning av dagorder från kundorder) – Kompletterat med leveransdatum om detta är angivet (5.31.0).
IFX-9836 LA51 (Utskrift av plocklista/följesedel) – Nytt utskriftsval som ger alla rader och visar plockat/oplockat som alternativ (5.31.0).
IFX-9836 LA51 (Utskrift av plocklista/följesedel) – Vid utskrift av plocklista, justerat kundorder med efterföljande LA55 (Omräkning av plockat antal på order) sker utskrifter och antalsberäkning med korrekta värden (5.31.0).
IFX-10246 LA51 (Utskrift av plocklista/följesedel) – Justerat förskjutning av antalstecken vid utskrift och visning på skärm för plocklista och faktura (5.31.4).
IFX-9699 LA87 (Lönsamhetsanalys per artikel/varugrupp) – Export av rapport direkt till Excelfil (5.31.0).
IFX-10455 LA87 (Lönsamhetsanalys per artikel/varugrupp) – Justering av negativa tal vid export av rapport direkt till Excelfil (5.31.4).
IFX-10215 LA96 (Utskrift av artikeletiketter) – Utskrift av prisändrade artiklar. Justerat att det val av lagerplats du angett nu kommer med (5.31.2).

Prisinläsning – PI

IFX-9926 PI4* (Inläsning av artikelinformation från leverantör) – Möjlighet att via prisfilsinnehåll rensa fältet artikelkod för koderna E,T,Q och U (5.31.0).
PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning) Ny parameter “Blanka LA11 fält 12 pos 1 vid prisinläsning (5.31.0).
IFX-9901 PI22 (Utläsning av priser från INFOFLEX GROSSIST) – Export av prisfil enligt SBF-standard direkt till Excelformat. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl. Filen läses till exportmappen för PI (5.31.0).

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-10173 BO (Bokföring) – Justerat kostnadsställekontering av frakt i fakturahuvud (5.31.3).
IFX-10447 BO183 (Inläsning av värden från bokslutsföretag) – Justerat felmeddelande vid överföringar från bokslutsföretag till arbetsföretag (5.31.4).
IFX-9855 BO7 (Utskrift av rapporter) – Export av ekonomiska rapporter direkt till Excelfil. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl (5.31.0).
IFX-9905 BO94 (Frågor/utskrift transaktioner) – Export av ekonomiska rapporter direkt till Excelfil. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl (5.31.0).

Kundreskontra – KR

IFX-9573 KR33 (Registrering av förskott och a konto) – Infört spärr och varningstext mot registrering av förskott på kund med betalningskod A. Registrering ska alltid ske i KT1 (Kassaterminal) och mot registrerad kundorder (5.31.0).
IFX-10378 KR311 (Manuell registrering av kundbetalningar) – Justerat utskrift av kvitto på kundinbetaling i kassa. (5.31.4).
IFX-9761 KR391 (Fråga/utskrift kundinbetalning) – Infört möjlighet till extra utskrift/kopia av betalningssammanställning via ny meny KR391 (5.31.0).
IFX-9310 KR93 (Kundupplysningar på skärm, med statistik) – Infört nytt fält “Distrikt” (DI) (5.31.0).
IFX-9909 KR94 (Frågor/utskrift transaktionsupplysningar) – Export av ekonomiska rapporter direkt till Excelfil. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl (5.31.0).
IFX-10073 KR99 (Utskrift av Kundreskontralista) – Export av ekonomiska rapporter direkt till Excelfil. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl (5.31.0).
IFX-10032 KR325-KR328 (Kundinbetalningar) – De nya menypunkterna KR325-KR328 berör endast EHP (kundunik lösning) (5.31.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-9737 LR11 (Underhåll av leverantörer) – Infört möjlighet att spärra leverantör från både inköp och reskontra. Spärrar via “X” i fält Kod. Varning visas då i IO1 (Registrering av inköpsorder) (5.31.0).
IFX-10013 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) – Vid registrering av tillfällig periodisering finns nu möjlighet att avbryta för ändring av t.ex. betalningssätt utan att makulera hela registreringen (5.31.1).
IFX-9143 LR93 (Leverantörsupplysningar på skärm, med statistik) – Utvecklad sorteringsfunktion vid val F6 (visa fakturor) med både stigande/fallande ordning (5.31.0).
IFX-9913 LR94 (Utskrift av leverantörstransaktioner) – Export av ekonomiska rapporter direkt till Excelfil. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl (5.31.0).
IFX-10069 LR99 (Utskrift av leverantörsreskontralista ) – Export av ekonomiska rapporter direkt till Excelfil. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl (5.31.0).

Serieregistret – SE

IFX-10525 SE11 (Underhåll av serienummer) – Justerat uppdatering av serienummer avseende kombinationen artikelnummer, kundnummer, försäljningspris och kostpris (5.31.5).

System

IFX-9757 SY31 (Underhåll av användare och behörighet) – Utveckling för att säkerställa och kontrollera matchning Användare/Säljarkod/Användarkod/Försäljningställe/Lagerställe. SY441 (Kundreskontra) – Ny systemparameter “Obligatorisk förs.ställe på säljare i KR14 J/N” (5.31.0).
IFX-9757 SY441 (Kundreskontra) – Ny systemparameter “Obligatorisk förs.ställe på säljare i KR14 J/N” (5.31.0).
IFX-9976 SY8* (Utskriftshantering) Utvecklad varningsdialog och hantering där beställd utskrift beräknas omfatta stort antal sidor. Antal för varning sätts i SY412 och antal sidor visas i dialogruta (5.31.0).
IFX-9976 SY412 (Grunduppgifter för skärmbilder och utskrifter) – Ny systemparameter sid 6 “Antalsgräns för varning vid stort antal utskrifter ” (5.31.0).
IFX-9767 SY463 (Lager/artikelregister) – Ny systemparameter för aktivering av transaktionsposter vid nummerbyte med hänvisning (5.31.0).
IFX-9934 SY497 (Kommunikation SMS/Epost) – Möjlighet att välja Xref från formulärhuvud i ämnesraden vid E-post/PDF-sändning. Exempel: orderbekräftelse_800100_ref_1234-5678. Ny parameter Extraref “J” (5.31.0).
IFX-9676 SY923 (Frågor övriga nummerserier) – Kompletterat menyn med uppgift om presentkort- och handpenningserie (5.31.0).
IFX-8893 SYSTEM – Utvecklad möjlighet att disponera bildutrymme på bildskärmar av större storlekar. Antal rader i formulär på skärm kan styras av AniTa-inställningarna (5.31.0).
IFX-10290 Utskrifter E-post/PDF – Justerat utskriftsruta för visning av namn/kontaktperson för de valbara alternativen (5.31.3).
IFX-8371 Utskrifter – Utskriftsbilden tillåter nu mejladresser med 50 tecken precis som i marknadsregistret MR21 (5.31.0).
IFX-9409 SYSTEM – Justerat länkar från STARTA-menyn. O-V-A ger aktuellt versionsbrev. O-V-V ger lista för samtliga versionsbrev (5.31.0).

Övrigt

Ehandelsprojekt – EHP

IFX-10298 EHP (Ehandelsprojekt) – Justerat status för skapad faktura i webbserviceanrop “ordertillfakt” (5.31.3).
IFX-10100 EHP (Ehandelsprojekt) – Utveckling av hantering så att dagens datum sätts som leveransdatum i orderhuvud för både kundorder (KO) och inköpsorder (IO) (5.31.0).
IFX-10032 EHP (EHandelsProjekt)/ KR3 (Kundinbetalningar) – Funktionskomplettering av automatisk fördelning av betalningssätt till olika kontotyper (5.31.0). De nya menypunkterna KR325-KR328 berör endast EHP (kundunik lösning).

Integration Kortbetalning – IK

IFX-10522 IK (Integration Kortbetalning) – Justerat returkreditering på kort 1 vid nekat köp på kort 2 vid köp med flera kort på samma betalning (5.31.5).
IFX-10298 IK (Integration Kortbetalning) – Justerat hantering av avbrutet köp vid kortbetalning (5.31.3).