INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.32 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassatransaktioner – KT

IFX-10562 KT1 (Kassatransaktioner)/KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – Nya val med betalningssätt “Mobilbetalning” för hantering och redovisning av mobila betalningar typ SWISH, SEQR o.s.v. enligt Skatteverkets direktiv (5.32.0).
IFX-10387 KT1 (Kassatransaktioner)/KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – Vi har infört möjlighet till öppning/inläsning av befintliga offerter och kundorder oavsett om de är gjorda i KT1 eller KT2. KT1 är standard. Kassaterminal växlar automatiskt över. Förutsätter att kundordern är skapad i KT, inte KO (5.32.0).
IFX-10317 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat att kundnummerbyte på order vid artikel med butiksunikt pris (PK17) ger korrekt utfall (5.32.0).
IFX-9875 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat att korrekta priser läses in vid ändring av kundnr i orderhuvud (5.32.0).
IFX-10666 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat funktionen – Byte av kund i orderhuvud. Nu följer korrekta betalningsvillkor med 5.32.2).
IFX-10671
IFX-10681
KT1 (Kassatransaktioner) / KT2 (Kassatransaktioner med bruttopriser) – Justerat byte mellan KT1 och KT2 efter körning av samlingsfakturering via följesedel och order (5.32.2).
IFX-10838 KT1 (Kassatransaktioner) – Vid manuellt angiven orderref på radnivå via val “F – Från order” lagras nu denna notering i eget fält vid FA6* (Samlingsfakturering) och blir sökbar via FA91 (Frågor/utskrift fakturarader) (5.32.2).
IFX-10785 KT1 (Kassatransaktioner) – Utveckling och förbättrad kontroll av kundens Betalningskod i KR11 (Underhåll av kunder) i samband med byte av kundnummer på befintlig följesedel (5.32.2).
IFX-10603 KT9 (Frågor på faktureringsunderlag) – Justerat visning/urval i den här sökmenyn (5.32.0).

Butiksförsäljning

Fordonsverkstad – FV

IFX-10693 FV2 (Arbetsorderhantering) – Reklamation- och garantihantering justerad efter införande av ny funktionalitet (5.32.2).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-10757 FA (Fakturering) – Rubrik till e-postmeddelande ändras nu korrekt vid val F8 i utskriftsbilden (5.32.2).
IFX-10197 FA1 (Normal fakturering) – Infört nytt val (199) för betalningsvillkor. Text: “ONLINEBETALNING EHANDEL” (5.32.0).
IFX-10656 FA5 (Automatisk individuell fakturering) – Justerat individuell fakturering när registreringsnummer används (5.32.1).
IFX-10487 FA5 (Automatisk individuell fakturering) – Justerat utskrift och filsändning av vid separatfaktura så att fordonsregistreringsnummer alltid kommer med (5.32.1).
IFX-10661 FA53 (Individuell fakturering av följesedlar från kassaterminal)/FA63 (Automatisk fakturering av följesedlar från kassaterminal) – Justerat upphämtning av urval (5.32.1).

Kundorder – KO

IFX-10371 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Utökad spärrfunktion för prisändring vid inläsning av UEH-order via LA91 (5.32.0).
IFX-10838 KO1 (Registrering av normal kundorder) – Vid manuellt angiven orderref på radnivå via val “F – Från order” lagras nu denna notering i eget fält vid FA6* (Samlingsfakturering) och blir sökbar via FA91 (Frågor/utskrift fakturarader) (5.32.2).
IFX-10603 KO9 (Frågor på kundorder) – Justerat visning/urval i den här sökmenyn (5.32.0).

Offert – OF

IFX-10603 OF9 (Frågor på offerter) – Justerat visning/urval i den här sökmenyn (5.32.0).

Marknadsregister – MR

IFX-10018 MR11 (Underhåll av kunder) – Utvecklat funktion för kopiering mellan bibliotek (motsvarande KR11/MR21) (5.32.0).

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-10817 IO1 (Manuell registrering av inköpsorder) – Justerat utskriftshantering för viss skrivare och användare (5.32.2).
IFX-10372 IO32 (Från beställningsförslag) – Justerat funktionalitet för e-postsändning av inköpsorder (5.32.0).
IFX-10603 IO81 (Utskrift av offertrader)/IO9 (Frågor på inköpsorder) – Justerat visning/urval i den här sökmenyn (5.32.0).

Lager – LA

IFX-10687 LA1262 (Byte och ersättning av artikelnummer) – Justerat att artikel ersatt med kod E ersätts korrekt även i KT1 (Kassatransaktioner) (5.32.2).
IFX-10413 LA1264 (Byte varugrupp) – Vi har infört fler urval för byte av varugrupp (5.32.0).
IFX-10372 LA38 (Automatisk utskrift av inköpsorder) – Justerat funktionalitet för e-postsändning av inköpsorder (5.32.0).
IFX-10482 LA87 (Lönsamhetsanalys per artikel/varugrupp) – Justerat lagervärdesberäkning när artikel har prisdivisor (5.32.0).
IFX-10603 LA89 (Ranglistor) – Justerat visning/urval i den här sökmenyn (5.32.0).
IFX-10371 LA91 (Viss artikel på skärm) – Utökad spärrfunktion för prisändring vid inläsning av UEH-order via LA91 (5.32.0).

Redovisning

Kundreskontra – KR

IFX-10454
IFX-10753
KR11 (Underhåll av kunder) – Möjlighet till utökad bildmeny som visar samtliga fält i samma vy. Du når funktionen med F3 direkt i KR11-bilden (5.32.0, 5.32.2).
IFX-10761 KR1962 (Inläsning av nya kunder från textfil)/KR1963 (Inläsning av nya och ändrade kunder från textfil) – Filspecifikation för KUNDER.TXT kompletterad med nytt fält för KT-val (M/U) i meny KR11 (Underhåll av kunder). Fältet styr val om priser i Kassaterminal ska hanteras med eller utan moms. Läs mer om funktionen i versionsbrev för version 5.31.0 (5.32.2).
IFX-10331 KR322 (Inläsning av kundbetalningar till kundreskontra) – Justerat inläsning av externt underlag så att kostnadsställe kommer med även på avvikelser (5.32.0).
IFX-10178 KR43 (Framställning av påminnelser) – Möjlighet att lägga separat e-postmottagare av påminnelser i MR21 (motsvarande FA/KO) (5.32.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-10309 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) – Förtydligat text “Makulera” till “Avbryt registrering” vid val att avbryta registrering (5.32.0).
IFX-10014 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) – Infört möjlighet att ändra från förvalt konto till alternativt konto och tillhörande kostnadsställe (5.32.0).
IFX-9961 LR32 (Automatiska betalningar) – Justerat bokningsdatum vid betalning avseende Förfallodatum jämfört med Kassarabattsdatum (5.32.0).

System

IFX-10779 SY486 (Fordonsverkstad) – Justerat anrop mot Infotorgs nya serveradress (5.32.2).
IFX-10643 SY494 (Kommunikation EDI) – Justerat utskrift av fakturarubrik vid utskrift av fakturor till extern fakturafil (5.32.1).
IFX-8900 SY497 (Kommunikation SMS/Epost) – Utveckling av arkivfunktion för PDF-kopior av fakturor för ökad sökbarhet (5.32.0).
IFX-10273 SY8* (Underhåll av skrivare) – Vi har utökat möjligheten av val av PDF-mall vid utskrift till skrivare. T.ex. kan du nu ha olika mallar för utskrift till svart/vit eller färg (5.32.0).
IFX-10600 SY8 (Underhåll av skrivare) – Justerat pappersutskrift via PDF-mall för hantering av 2 ex./utskrift (5.32.1).

Övrigt

AD-katalogkoppling

IFX-8759 AD-katalogkoppling – AD-Katalogkoppling kompletterad med möjlighet till uppladdning av artikeltillgång (disponibelt) och butiksunika försäljningspriser (5.32.0). Kontakta er INFOFLEX GROSSIST-säljare för mer information.

Integration kortbetalning – IK

IFX-10202 IK (Integration kortbetalning) – Vi har utökat funktionaliteten med stöd för manuell registrering av kortnummer vid kortbetalning.
Detta ger dels möjlighet till registrering av kortnummer där magnetremsan är bristfällig (om kortutgivaren medger detta) och även hantering av externa kortkrediter ex. Resurs Bank där manuellt kortnummer lämnas i samband med kreditöppning (5.32.0).
IFX-10697 IK (Integration kortbetalning) – Justerat funktion för att avbryta manuellt kortköp i betalningsbilden (5.32.2).
IFX-10701 IK (Integration kortbetalning) – Justerat hantering av upprepade avbrutna köp med inledande manuellt kort och ändring till normalköp (5.32.2).

U/SQL ODBC-export till kalkylblad – UE

IFX-10778 U/SQL (ODBC-export till kalkylblad) – Komplettering av tabell KUNDER med begrepp ORDERKOD från KR11 (Underhåll av kunder) (5.32.2).