INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.35 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-10780 KT1 (Kassatransaktioner) – Infört möjlighet att avbryta byte till ersatt artikel vid registrering i kassaterminal. Funktionen är analog med LA91 (Visa artikel på skärm). Enter ger ersatt artikel och N avbryter och ersatt artikel ligger kvar (5.35.1).
IFX-11306 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat anrop till kontrollenhet i molnlösning (5.35.2).
IFX-11287 KT1 (Kassatransaktioner) – Justerat hantering av lagertransaktioner (5.35.2).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-11195 FA4* (Fakturering med valuta) – Justerat text på rubrikraden till “invoice” vid e-postsändning (5.35.1).
IFX-11038 FA5* (Automatisk individuell fakturering) – Justerat att korrekt skrivare (från SY497) väljs i stället för default från användaren. Formateringen blir rätt för PDF-utskrifter (5.35.0).

Kundorder – KO

IFX-11125 KO1 (Registrering av kundorder) – Justerat funktion för leveransdatum vid kopiering av kundorder. Leveransdatumet hämtas från aktuellt orderhuvud och inte från inläst kundorder (5.35.1).
IFX-11275 KO1 (Registrering av kundorder) – Justerat felmeddelande vid batchkörning av automatisk generering av kundorder från inköpsorder (5.35.2).

Offert – OF

IFX-11125 OF1 (Registrering av offert) – Justerat funktion för leveransdatum vid kopiering av offert. Leveransdatumet hämtas från aktuellt offertorderhuvud och inte från inläst offert (5.35.1).

Priskalkyl – PK

IFX-10961 PK818 (Nettoprislista för kund/kundgrupp) – Infört utskriftsmöjlighet av nettoprislista direkt till Excelformat (5.35.0).

Lager

Lager – LA

IFX-11169 LA141 (Underhåll av inköpsregister) – Justerat felmeddelande vid ändring i register (5.35.1).
IFX-11201 LA51 (Utskrift av plocklista) – Justerat utskrift vid intervall ordernr fr.o.m. – t.o.m. vid J på parameter “Plocklista i kundnummerordning” (5.35.1).

Inköpsorder – IO

IFX-11251 IO5 (Inleverans av inköpsorder) – Justerat hantering av datum som noteras i lagertransaktionsregistret är datum för inleverans (5.35.2).

Prisinläsning – PI

IFX-11156 PI28 (Utläsning av artiklar till Autobas) – Nyutvecklad lösning för integration mot BDS/Autobas webbkatalog. Uppladdning av butikens ca-priser exkl. moms och behållning via batchkörning inom bestämda tidsintervall. Kontakta vår säljavdelning för offert och information kring lösningen (5.35.0).

Redovisning

Systemstöd för avstämning lager- och huvudbok

IFX-11051 Vi har utvecklat systemstöd för avstämning lager- och huvudbok. Kontakta vår säljavdelning för offert och information kring lösningen. (5.35.0).

Bokföring – BO

IFX-11133 BO86 (Utskrift av skattedeklaration) – Justerat fältinnehåll i fält 60, 61 och 62 i momsdeklarationen (5.35.1).

Kundreskontra – KR

IFX-11187 KR1964 (Rensning kunder som ej handlat sedan visst datum) – Justerat funktionalitet när köpande kund har “Faktura till” annat kundnummer. Korrekt kund raderas nu (5.35.1).
IFX-10784 KR92 (Kundupplysningar på skärm) – Infört möjlighet att direkt i menyn via F6, Visa ändring – Välja datum retroaktivt för identifiering av tidigare ändringar i KR11 (Underhåll av kunder) (5.35.1).

System

PDF-format

IFX-10889 PDF-format: Komplettering av PDF/A-parametrar till form2pdf-anrop så att PDF:en blir version 1.4 och stöder kraven för PDF-arkivering (5.35.0).

U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – UE

IFX-11297 U/SQL (ODBC-koppling INFOFLEX GROSSIST) – Uppdaterat tabell för register KUNINF (Kundinformation kund/kategori) (5.35.2).

Utskriftshantering

IFX-11206 SYUTS1 (Utskriftshantering) – Justerat hantering av skrivarval efter PDF-utskrift. Utskrift sker nu på korrekt val av skrivare (5.35.1).
IFX-11230 SY8* (Utskriftshantering) – Justering av rubriktext “kreditfaktura” vid PDF-sändning (5.35.2).

Övrigt

Interface e-handel – IE

IFX-10850 IE11 (Utläsning av artikelinformation) – Vidareutveckling av integration mot AD-katalog med införd möjlighet att välja eget artikelnummer eller beställningsnummer vid utläsning (5.35.0).

IWA-IK – Integrerad kortterminal

IFX-11210 IFX-Kort3.0 (Integrerad Kortbetalning) – Justerat skript för omstart av kortservrar (5.35.2).