Versionsbrev INFOFLEX GROSSIST 5.36

Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.

Viktigt vid uppgradering

Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX GROSSIST och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.

Kontroll av konvertering

Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. Vilka register som ingår i konverteringen varierar utifrån vilken version du uppgraderar från och till vilken version. Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.

Nyheter

Integrerad kortbetalning även för webbkassan

Nu har vi utvecklat kassakopplad kortbetalning med integrerad kortterminal även för vår webbkassa. Det förutsätter att du har avtal via våra partners Verifone eller Babs Paylink. Kontakta våra säljare för information och offert.

Smidigare kopiering av artiklar mellan bolag

I LA11 (Underhåll av artiklar) har vi infört ny funktionalitet för urval av vilka fält som du vill kopiera mellan olika bolag/bibliotek. Funktionen förutsätter att den är aktiverad i systemparametrar.

Smidigare kopiering av kunder mellan bolag

I KR11 (Underhåll av kunder) har vi utvecklat funktionalitet för kopiering av fältinformation mellan bolag. Hanteringen sker nu via aktiva val av önskade fält som du vill kopiera.

Exportfunktion för ekonomiska transaktioner och resultat

I Infoflex Webbapplikation (IWA) har vi utvecklat en möjlighet att exportera kunder, leverantörer, konton, saldon, bokföringstransaktioner och fakturor.
Lösningen bygger på att man i webbgränssnitt via webbserviceanrop kan exportera ekonomiska transaktioner i urval till externa filer i xls- eller csv-format.

Vidareutveckling av adminfunktionalitet för integrerad kortbetalning

Vi har vidareutvecklat webbgränssnittet för adminfunktionalitet så du kan själv starta om motorer och Cepa vid integrerad kortbetalning.

Kompletterad funktionalitet för fakturaadress

I KR11 (Underhåll av kunder) har vi kompletterat funktionalitet med fakturaadress som ytterligare alternativ till “Faktura till”. Fältet finns i KR11 och den adress som du anger där ersätter den ordinarie fakturaadressen. Det här avser endast fakturor, inte offert, order etc.

Utvecklad hantering för olika momsscenarion

I KR11 (Underhåll av kunder) har vi utvecklat hantering och informationstexter för olika momsscenarion inom och utom EU och Sverige.
Vi hanterar: Omvänd skattskyldighet, varor utanför, tjänster utanför, varor inom EU och tjänster inom EU. Du styr textmassan via textregistret TX.

Behandling av poster på observationslista

I KR324 (Behandling av poster på observationslista) har vi infört en sökfunktion för val av konto vid behandling av post på observationslistan.

Tre förbättringar i kassaterminalen

I KT1 (Kassatransaktioner) har vi gjort tre större förbättringar:

  • Vi har infört möjlighet att kreditera faktura eller kontantnota som är skapad i KT2-läge (Kassatransaktioner med bruttopriser).
  • Via fält i PK11 (Underhåll av prismatris) kan du ange villkor att kombination kundnummer + artikelnummer + specialpris ska skapa negativ radtotal vid registrering. Det här kan du använda där kund i ALLA lägen ska krediteras den registrerade artikeln.
  • Nu finns möjlighet att du vid SMS-sändning från kassaterminalen kan inkludera offert-, order- eller följesedelsnummer i ditt meddelande.

Förbättring i korsreferensregistret

I LA148* (Korsreferensregister) har vi utvecklat funktionaliteten som medger unik tillkommande artikeltext vid orderregistrering av kombinationen kundnr + artikelnummer. Kontakta supporten för handledning.

Tydligare loggning av utskrifter

I SY89 (Frågor/utskrift utskriftshistorik) har vi utökat bredden på bilden och visar mer information så du enklare hittar rätt på de utskrifter du letar efter.

Rensa poster i etikettregister

Rensning av etikettregister (PI197) är en ny funktion för radering av poster i etikettregister som är skapade vid prisinläsning via PI41 (Inläsning av artikelinformation från leverantör).

Integration Tools Online

Vi har utökad funktionalitet och anpassat integrationen mot ny e-handelslösning för Tools Online.

Samtliga ändringar