• Produktnyheter INFOFLEX GROSSIST

Produktnyheter

Här kan du läsa om produktnyheter i INFOFLEX GROSSIST.

Först lyfter vi fram de åtta hetaste nyheterna vi vet att du har nytta av. Sedan listar vi produktnyheterna i INFOFLEX GROSSIST listade utifrån områdena: Butiksförsäljning, Försäljning, Lager/Logistik, Redovisning, System/Utskriftshantering och Integrationer.

INFOFLEX GROSSIST och kontrollenhet i molnet

Tillsammans med molnleverantören N62 i Sundsvall kan vi leverera INFOFLEX GROSSIST-server i molnet och med kontrollenhet i molnet från Origum har du hela ditt affärssystem i molnet.

Kortbetalningslösning integrerad med Kassaterminal

En integrerad lösning för kortbetalning ger mer tid till era kunder och du undviker felslag i kassan. Kunden tjänar på det och ni tjänar på det.
Effektiviserar och förenklar betalningsflödet både vid försäljning, returer och kedjeknuten presentkortsinlösen.
Samarbetspartners: Verifone och Babs Paylink
Läs mer om Infoflex Kortbetalningar

Fakturaskanning

Integrationen mellan INFOFLEX GROSSIST och Medius Flow fakturaskanning effektiviserar och kvalitetssäkrar hela flödet för varu- och omkostnadsfakturor från inleverans/ankomstregistrering till betalningsbevakning.
Läs mer om Fakturascanning INFOFLEX GROSSIST

IMO – Infoflex Mobil Orderläggning

Frigör säljtid på fältet och lägg order online!! INFOFLEX MOBIL ORDERLÄGGNING är en flexibel lösning för orderläggning direkt till INFOFLEX GROSSIST via en handdator, tablet eller smartphone. Läs mer om Infoflex Mobil Orderläggning

IWA-HPL – Plocklista via handdator

Slut på felplock och missade leveranser! Läs in kundorder för plockning enligt önskad selektering och sortering.
Skanna artiklarna, kvittera, packa, skicka leveransavisering och sedan är det klart för fakturering.

Autoexperten UEH – utvecklade funktioner för hantering av inkommande order och leveransdatum

En redan mycket omfattande lösning som förbättras löpande av alla inblandade parter. Några av våra senast tillkomna funktioner är en snabbhantering av internt registrerade webborder och möjlighet att hantera av kunden önskat leveransdatum genom hela flödet.

Katalogintegration BDS/Autobas

Integration mot BDS/Autobas webbkatalog. Uppladdning av butikens ca priser exkl moms och behållning via batchkörning inom bestämda tidsintervall.
Ger era kunder korrekt information om priser och lagertillgång.

Katalogintegration AD Bildelar

En helintegration mot AD Bildelar webbkatalog med uppladdning av ca priser exkl moms och lagertillgång. Dessutom webborderimport direkt till INFOFLEX GROSSIST Kassaterminal.
Effektivisera ert kundorderflöde och ge era kunder korrekt information om priser och lagertillgång.

Butiksförsäljning

Butiksförsäljning

Utskrift av kundnummer på litet kvitto (5.29.0)

Vi har infört möjlighet till utskrift av kundnummer på litet kvitto från kvittoskrivare.

Tydligare information vid ändrad benämning vid kontant- och kortförsäljning (5.29.0)

Ändring av benämning på artikel är inte godkänt vid kontant- och kortförsäljning. I felmeddelandet får du information om på vilken rad som texten är ändrad.

KT32 – Registrering av växelkassa (5.30.0)

Stöd för nya valörer (200-kronorssedel och 2-kronorsmynt).

IK – Integration kortbetalning (5.30.0)

Vidareutveckling för hantera/kombinera flera korttyper vid samma försäljning.

Fritextsökning i textrader (5.31.0)

Möjlighet att frisöka i textrader (Referens/XRef/T- & X-rad) i fakturor i funktion FA91 (Frågor/utskrift fakturarader) fält Text . Funktion för samtliga formulär med fakturastatus.

Mobila betalningar (5.32.0)

Från och med INFOFLEX GROSSIST version 5.32.0 har vi infört nya val med betalningssätt “Mobilbetalning” för hantering och redovisning av mobila betalningar så som Swish, SEQR med flera enligt Skatteverkets föreskrifter.

Integration Kortbetalning – Utökade funktioner (5.32.0)

Vi har utökat funktionaliteten med stöd för manuell registrering av kortnummer vid kortbetalning. Detta ger dels möjlighet till registrering av kortnummer där magnetremsan är bristfällig (om kortutgivaren medger detta) och även hantering av externa kortkrediter ex. Resurs Bank där manuellt kortnummer lämnas i samband med kreditöppning.

Läs mer om Infoflex Kortbetalningar

Integrerad kortbetalning även för webbkassan (5.36.0)

Nu har vi utvecklat kassakopplad kortbetalning med integrerad kortterminal även för vår webbkassa. Det förutsätter att du har avtal via våra partners Verifone eller Babs Paylink. Kontakta våra säljare för information och offert.

Försäljning

Försäljning

Automatisk sökning på Referens (5.28.0)

Vid registrering av kundorder eller vid direktfakturering söker INFOFLEX GROSSIST i fakturaregistret efter fältet Referens för att eliminera dubbelregistrering. Bra när flera säljare hanterar inkommande order.

Dölj eget artikelnummer på offertutskrifter (5.28.0)

Vi har infört en möjlighet att dölja sitt egna artikelnummer på offertutskrifter. Det försvårar egen ”prisjakt” när man jämför etablerade artikelnummer i branschen.

Automatiskt leveransdatum från Autokatalogen (5.28.0)

Vi har infört möjlighet till automatisk registrering av önskat leveransdatum på inköpsorder från Autokatalogen (UEH).

MR21 (Underhåll kontaktpersoner) (5.30.0)

Förbättrad funktion för säkrare underhåll.

IWA-IMO – Infoflex Mobil Orderläggning (5.30.0)

– Vid inmatning av numeriska fält ändras formulärfältet till numeriskt.
– Stöd för exponering av rabatter på artiklarna om order kommer från IMO.
Läs mer om Infoflex Mobil Orderläggning

Fritextsökning i textrader (5.31.0)

Möjlighet att frisöka i textrader (Referens/XRef/T- & X-rad) i fakturor i funktion FA91 (Frågor/utskrift fakturarader) fält Text. Funktion för samtliga formulär med fakturastatus.

Ange Xref i ämnesraden på PDF-sändning (5.31.0)

Om du sätter ja på Extraref i SY497 så kan du få med Xref från formulärhuvud i ämnesraden vid E-post/PDF-sändning. Exempel: orderbekräftelse_800100_ref_1234-5678.

Visa lagertillgång för alla era försäljningsställen (5.34.0)

Har ni flera lager eller företag? Visa tillgång via nytt snabbkommando i LA91 (Viss artikel på skärm). Förutsätter allt inom samma installation. Parametersättning i SY4195 och tangent ”Page down”.

Skriv ut nettoprislista på kund/kundgrupp direkt till Excel (5.35.0)

Vi har i funktion PK818 (Nettoprislista för kund/kundgrupp) infört stöd för direktutskrift till Excel. Det är uppskattat av både kunder och säljare när man uppdaterat kundavtalen. Det finns ett stort urval av selektioner.

Tre större förbättringar i Kassaterminalen (5.36.0)

I KT1 (Kassatransaktioner) har vi gjort tre större förbättringar:

  • Vi har infört möjlighet att kreditera faktura eller kontantnota som är skapad i KT2-läge (Kassatransaktioner med bruttopriser).
  • Via fält i PK11 (Underhåll av prismatris) kan du ange villkor att kombination kundnummer + artikelnummer + specialpris ska skapa negativ radtotal vid registrering. Det här kan du använda där kund i ALLA lägen ska krediteras den registrerade artikeln.
  • Nu finns möjlighet att du vid SMS-sändning från kassaterminalen kan inkludera offert-, order- eller följesedelsnummer i ditt meddelande.

Förbättring i korsreferensregistret (5.36.0)

I LA148* (Korsreferensregister) har vi utvecklat funktionaliteten som medger unik tillkommande artikeltext vid orderregistrering av kombinationen kundnr + artikelnummer. Kontakta supporten för handledning.

Exportera innehållet i PK17 – Butiksunika priser (5.37.0)

Via PK197 (In- och utläsningsfunktion via fil till PK17 (Butiksunika priser) har du möjlighet att via fil i csv-format exportera innehållet i PK17 (Butiksunika priser). Du kan till exempel revidera innehållet och sedan importera tillbaka. Allt sker inom samma meny PK197. Kontakta din säljare för mer information.

Effektivare kvittohantering vid kortköp (5.38.0)

För att effektivisera och ytterligare säkerställa kassahantering och redovisning har vi infört stöd för samordnad redovisning av kortköp på stort kvitto. Vi har även kompletterat butikens ex av returkvitto vid återköp med varuspecifikation vilket starkt efterfrågats.

Fritextsökning (5.38.0)

Fritextsökning av artiklar okänsligt för versaler/gemena och i upp till tre olika kombinationer. Efterlängtad funktion i både artikel- inköps- och försäljningsmenyer. Aktiveras via systemparameter SY463 sid 5 som öppnar val ”Fritext” i sökrutan.

Hantera dina kundavtal (5.39.0)

Vi har kompletterat funktionaliteten i PK11 (Underhåll av prismatris) för användning av
Kundklass och/eller Artikelklass vid skapande av kundavtal.

För kunder: Kundnr ELLER Kundgrupp ELLER Kundklass.
För artiklar: Huvudgrupp ELLER Varugrupp ELLER Artikelklass ELLER Artikelnummer.

Du kan alltså INTE kombinera flera val inom resp område i samma avtalspost. Du kan skapa kombinationsavtal där flera avtalsposter interagerar med varandra.

T.ex. ett basavtal på kundgrp, varugrupp och prislista i kombination med kundklass, artikelklass och rabatt. Det är att rekommendera att skapa önskade förutsättningar i er testmiljö/testföretag för att säkerställa önskat utfall. Styrs av ny systemparameter SY468.

Logistik

Lager/Logistik

Utökat antal rader i kopplingsmatrisen (5.28.0)

Nu har du möjlighet att lägga fler rader i kopplingsmatrisen då vi utökat antalet tillåtna rader för kopplingsmatrisen i PI11 (Underhåll av grunduppgifter för inläsning). När riksgrossisternas sortiment hela tiden breddas ökar också behovet av utökade rader för att koppla leverantörens produktgrupper till egen varugruppsstruktur.

Export och import till modul TX – textregistret (5.28.0)

Vi har utökat funktionaliteten i textregistret med möjlighet att exportera och importera till Excel.

LA133/LA134 – Import/Export av varugrupper (5.30.0)

Nyhet som gör det enklare att underhålla korrekta varugrupper. Ut- och inläsning av nya och förändrade varugrupper via fil.

Rensa artikelkoder via prisfilsinläsning (5.31.0)

I PI4 kan du nu via prisfilsinnehåll rensa fältet artike (5.31.0)lkod för koderna E,T,Q och U. Ny parameter i PI11 “Blanka LA11 fält 12 pos 1 vid prisinläsning”.

Ta ut egen prislista till Excel-fil (5.31.0.)

I PI22 kan du nu skriva ut en egen prisfil enligt SBF-standard direkt till Excelformat. Nytt utskriftsval ”K” – Kalkyl. Filen läses till exportmappen för PI.

Fler val vid byte av varugrupp (5.32.0)

Vi har infört fler urval vid byte av varugrupp i LA1264 (Byte av varugrupp).

Nya uppföljningsfunktioner i modul PI – Prisinläsning (5.34.0)

Bevaka förändringar i leverantörens artikelgrupper, ersättningsartiklar, förändrade rabattkoder och priser mm via våra nya rapporter! Kan skrivas till både papper, pdf och excelformat.

LA51 – Utskrift av plocklista/följesedel ny sortering (5.34.0)

Ny sorteringsmöjlighet för plocklistor/följesedlar med val i kundnummerordning.

Smidigare kopiering av artiklar mellan bolag (5.36.0)

I LA11 (Underhåll av artiklar) har vi infört ny funktionalitet för urval av vilka fält som du vill kopiera mellan olika bolag/bibliotek. Funktionen förutsätter att den är aktiverad i systemparametrar.

Rensa poster i etikettregister (5.36.0)

Rensning av etikettregister (PI197) är en ny funktion för radering av poster i etikettregister som är skapade vid prisinläsning via PI41 (Inläsning av artikelinformation från leverantör).

Handdatorinventering

I kombination med streckkoder ger en handdator stora tidsbesparingar och kan därmed vara en investering som enkelt kan räknas hem. Inventering med en handdator blir effektivare med högre precision och säkerhet.

Läs mer om Infoflex Handdatorinventering    

Läs mer om Mobil Handdator

Bättre selektering för beställningsförslag (5.37.0)

I LA34* (Framställning av beställningsförslag) kan du nu kan selektera på kombinationen kundnummer och ordernummer.

Skriv ut plocklista från order utan hänsyn till leveransdatum (5.37.0)

I LA51 (Utskrift av plocklista) har vi infört stöd för kodning av kundorder så att du kan skriva ut alla orderrader för dessa utan hänsyn till angivet leveransdatum.

Etiketter vid inleverans (5.38.0)

Vi har ändrat läget för utskriftsfrågan avseende val av utskrift av etiketter i samband med inleverans. Frågan kommer nu EFTER att inleveransen är genomförd i stället för att man tidigare angav valet innan man påbörjade inleveransen. Vi ser det som naturligare att man gör detta val efter att kvitteringen av inköpsordern är gjord.

Redovisning

Redovisning

Utskrift av engelsk text på kvitton (5.29.0)

I KR33 (Registrering av kundinbetalning – kvittens) har vi infört möjlighet till utskrift av engelsk text på kvitton till utländska kunder.

Registrering av leverantörsfaktura (5.29.0)

Vid påbörjad registrering och fel konto angivits finns nu möjlighet att backa och registrera om i stället för att makulera.

KR14 – Underhåll säljarkoder (5.30.0)

Separat register för automatiskt val av nästa lediga säljarkod.

BO91 – Fråga på visst konto (5.30.0)

Direktval från angivet konto kan nu visa fasta eller tillfälliga periodiseringar på aktuellt konto.

LR93 – Leverantörsupplysningar på skärm, med statistik (5.30.0)

Infört möjlighet att visa endast förfallna fakturor på skärm.

Utskrift av lönsamhetsanalys direkt till Excel (5.31.0)

I LA87 kan du skriva ut lönsamhetsanalys direkt till Excel.

Utskrift av ekonomiska rapporter direkt till Excel (5.31.0)

I KR94, KR99, LR94, LR99, BO7 och BO94 kan du nu skriva ut direkt till Excel. Nytt utskriftsval “K” – Kalkyl. Filerna hamnar i respektive exportmapp.

Mer information vid underhåll av kunder (5.32.0)

Möjlighet till utökad bildmeny som visar samtliga fält i samma vy. Funktionen nås via F9 direkt från KR11-bilden.

Förenklad momsrapportering (5.34.0)

Uppdaterad möjlighet att skriva deklarationen i BO86 (Utskrift av skattedeklaration) som fil till exportmapp för uppladdning av innehållet till Skatteverkets formulär.

Autogirorutinen uppdaterad (5.34.0)

Anpassning för bankkontonummer med Autogiro när Bankgironummer upphör.

LR32 – Automatiska leverantörsbetalningar (5.34.0)

Anpassning till nytt format för EUR-betalningar enligt SEPA-standard ISO 20022 XML. Ersätter motsvarande bankgirobetalning även för SEK.

Effektivisera er leverantörsreskontra med fakturaskanning (5.35.0)

Vi har tillsammans med en extern partner utvecklat en integration med både fakturaskanning och radmatchning av inköps- och omkostnadsfakturor. En investering som snabbt betalar sig i form av bland annat optimerad lagervärdering och effektiv

Läs mer om Fakturascanning INFOFLEX GROSSIST

Systemstöd för lager- och huvudboksavstämning (5.35.0)

Vi har utvecklat systemstöd för avstämning lager- och huvudbok. Vi rekommenderar en inledande förstudie som identifierar era behov och arbetsrutiner. Kontakta vår säljavdelning för information kring lösningen.

Smidigare kopiering av kunder mellan bolag (5.36.0)

I KR11 (Underhåll av kunder) har vi utvecklat funktionalitet för kopiering av fältinformation mellan bolag. Hanteringen sker nu via aktiva val av önskade fält som du vill kopiera.

Exportfunktion för ekonomiska transaktioner och resultat (5.36.0)

I Infoflex Webbapplikation (IWA) har vi utvecklat en möjlighet att exportera kunder, leverantörer, konton, saldon, bokföringstransaktioner och fakturor.
Lösningen bygger på att man i webbgränssnitt via webbserviceanrop kan exportera ekonomiska transaktioner i urval till externa filer i xls- eller csv-format.

Kompletterad funktionalitet för fakturaadress (5.36.0)

I KR11 (Underhåll av kunder) har vi kompletterat funktionalitet med fakturaadress som ytterligare alternativ till “Faktura till”. Fältet finns i KR11 och den adress som du anger där ersätter den ordinarie fakturaadressen. Det här avser endast fakturor, inte offert, order etc.

Utvecklad hantering för olika momsscenarion (5.36.0)

I KR11 (Underhåll av kunder) har vi utvecklat hantering och informationstexter för olika momsscenarion inom och utom EU och Sverige.
Vi hanterar: Omvänd skattskyldighet, varor utanför, tjänster utanför, varor inom EU och tjänster inom EU. Du styr textmassan via textregistret TX.

Behandling av poster på observationslista (5.36.0)

I KR324 (Behandling av poster på observationslista) har vi infört en sökfunktion för val av konto vid behandling av post på observationslistan.

Stöd för batchkörning av matchning externa kundinbetalningar (5.37.0)

Vi har infört stöd för batchkörning av KR325 (Matchning externa kundinbetalningar) och KR326 (Inläsning av externa matchade kundbetalningar).

Skriv ut fakturor i kundnummerordning (5.39.0)

Ett nytt alternativ “Utskrift i kundnummerordning” i FA81 (Extra utskrift av faktura) gör att du nu kan skriva ut fakturorna i kundnummerordning. Observera att sorteringen är alfanumerisk.

Stöd för obligatoriskt ordernummer vid fakturering (5.39.0)

I FA51/FA61 (Automatisk fakturering av order) har vi infört stöd för obligatoriskt ordernummer vid fakturering via ny systemparameter i SY444.

System

System/Utskriftshantering

Stöd för annan tidzon (5.29.0)

Stöd för annan tidzon. Utskrift på formulär av korrekt klockslag för aktuell tidzon (GMT +/-).

Kontrollenhet i molnet (5.34.0)

Nu finns det möjlighet att ersätta godkänd fysisk kontrollenhet med motsvarande molnbaserad lösning. Kontakta vår säljavdelning för mera information.

Tydligare loggning av utskrifter (5.36.0)

I SY89 (Frågor/utskrift utskriftshistorik) har vi utökat bredden på bilden och visar mer information så du enklare hittar rätt på de utskrifter du letar efter.

Automatisk utloggning av användare (5.39.0)

För att säkerställa utloggning efter dagsavslut införs möjlighet till att sätta automatisk utloggning av inloggad användare efter viss tid av inaktivitet. Detta ger även ökad säkerhet mot olovlig registrering utanför ordinarie öppettider. Aktivering av funktionen beställs via supporten då den kräver vissa åtgärder utöver systemparametrar.

Enklare behörighetshantering på användarna (5.39.0)

Vi har lagt till möjlighet att exportera och importera behörigheterna på användarna i SY31.

System

GDPR

Fullt stöd för GDPR (5.38.0)

Till INFOFLEX GROSSIST version 5.38.0 har vi utvecklat en helt ny modul. DS – Datasäkerhet. Med stöd för EU-förordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Integration

Integrationer och övriga nyheter

AD-katalogkoppling – Möjlighet att ladda upp artikelsaldo och priser (5.32.0)

Vi har kompletterat AD-katalogkopplingen med möjlighet till uppladdning av artikelsaldo och butiksunika försäljningspriser. Kontakta din INFOFLEX GROSSIST-säljare för mer information.

Autoexperten – UEH (5.34.0)

Nyutvecklad lösning för snabbare inläsning av order från UEH (Utökad EHandel) till INFOFLEX GROSSIST i kassaterminal.

Nyutvecklad katalogintegration mellan INFOFLEX GROSSIST och BDS/Autobas (5.35.0)

Nyutvecklad lösning för integration mot BDS/Autobas webbkatalog. Uppladdning av butikens ca-priser exkl. moms och behållning via batchkörning inom bestämda tidsintervall. Kontakta vår säljavdelning för offert och information kring lösningen.

Effektivisera er leverantörsreskontra med fakturaskanning (5.35.0)

Vi har tillsammans med en extern partner utvecklat en integration med både fakturaskanning och radmatchning av inköps- och omkostnadsfakturor. En investering som snabbt betalar sig i form av bland annat optimerad lagervärdering och effektiv administration. Vi rekommenderar en inledande förstudie som identifierar era behov och arbetsrutiner. Kontakta vår säljavdelning för presentation.

Svefaktura via InExchange

Allt fler går över till e-fakturor för att jobba smidigare och minska kostnaderna. Kunder i offentlig verksamhet och större företag ställer numera ofta krav på e-faktura i upphandlingar.
Läs mer om Infoflex Svefaktura
Läs om vår referens Laitis Bilindustri

Vidareutveckling av adminfunktionalitet för integrerad kortbetalning (5.36.0)

Vi har vidareutvecklat webbgränssnittet för adminfunktionalitet så du kan själv starta om motorer och Cepa vid integrerad kortbetalning.

Integration Tools Online (5.36.0)

Vi har utökad funktionalitet och anpassat integrationen mot ny e-handelslösning för Tools Online.

Fakturaskanning – integration (5.36.0)

Utveckling av integration mot extern part med Medius Flow för skanning, bokning, radmatchning av inköpsorderrader mot faktura och attest av inköpsfakturor.

E-hantelsintegration Jetshop (5.38.0)

Nyutvecklad integrationslösning för B2B-handel mellan INFOFLEX GROSSIST och e-handelsplattformen Jetshop . Integrationen omfattar all väsentlig hantering för artikelinformation, kunder, kundunika prisavtal, orderregistrering etc inklusive ett webbaserat administrationsgränssnitt för smidigt underhåll.

E-hantelsintegration Magento (5.38.0)

Nyutvecklad integrationslösning för B2C-handel mellan INFOFLEX GROSSIST och e-handelsplattformen Magneto . Integrationen omfattar all väsentlig hantering för både frontend och backend ex. artikelinformation, kunder, kundunika prisavtal, orderregistrering etc inklusive ett webbaserat administrationsgränssnitt för smidigt underhåll.

Molnlösning

INFOFLEX GROSSIST i molnet

Infoflex Data erbjuder i samarbete med molnleverantören N62 i Sundsvall att ni som kund kan köra INFOFLEX GROSSIST i molnet.

Kontakta våra säljare direkt för mera information