INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.36 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-11458 KT1 (Kassatransaktioner) – Infört information/varning till kassör i kassabilden om kunden väljer “EJ KOD” i kortterminal för signaturköp (5.36.0).
IFX-11432 KT1 (Kassatransaktioner) – Infört möjlighet att kreditera faktura/kontantnota skapad i KT2-läge (Kassaterminal med Bruttopriser) (5.36.0).
IFX-11280 KT1 (Kassatransaktioner) – Möjlighet att via fält i PK11 (Underhåll av prismatris) ange villkor att kombination Kundnr + Artikelnummer + Specialpris ska skapa negativ radtotal vid registrering. Kan användas där kund i ALLA lägen ska krediteras den registrerade artikeln (5.36.0).
IFX-11199 KT1 (Kassatransaktioner) – Nu finns möjlighet att vid SMS-sändning från Kassaterminal inkludera offert-, order- eller följesedelsnummer i meddelandet. (5.36.0).
IFX-11092 KT1 (Kassatransaktioner) – Utvecklad funktionalitet och säkerhet så att inte kortköp kan genomföras utan verifiering att kontrollenheten är aktiv och har kontakt med kassan.(5.36.0).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-10379 FA93 (Sålda artiklar) – Justerat att korrekt faktura visas vid val F5 (Välj) i urvalsbild. (5.36.0).

Kundorder – KO

IFX-10110 KO* (Kundorder) – Justerat indexfel som uppstod vid fakturering av order utan orderrader (5.36.0).
IFX-11485 KO1* (Registrering av normal kundorder) – Betalningsvillkor i kombination med viss landkod presenteras nu korrekt i avsett fält (5.36.0).

Kundreskontra – KR

IFX-11326 KR11 (Underhåll av kunder) – Utveckling av funktionalitet för kopiering av fältinformation mellan bolag. Hanteringen sker nu via aktiva val av önskade fält som ska kopieras (5.36.0).
IFX-11324 KR11 (Underhåll av kunder) – Kompletterat funktionalitet med fakturaadress som ytterligare alternativ till “Faktura till”. Fältet finns i KR11 och den adress som anges där ersätter ordinarie fakturaadress. Avser endast fakturor inte på offert, order etc. (5.36.0).
IFX-11160 KR11 (Underhåll av kunder) – Utveckling av hantering och informationstexter för olika momsscenario inom/utom EU och Sverige. Hanterar: Omvänd skattskyldighet, Varor utanför, Tjänster utanför, Varor inom EU och Tjänster inom EU. Textmassa styrs via TX-register (5.36.0).
IFX-11202 KR324 (Behandling av poster på observationslista) – Funktion kompletterad med möjlighet att ange kostnadsställe i samband med konto. Även blankt accepteras. (5.36.0).
IFX-10848 KR324 (Behandling av poster på observationslista) – Infört sökfunktion för val av konto vid behandling av post på observationslistan. (5.36.0).

Marknadsbearbetning – MR

IFX-11495 MR911 (Enskild kund på skärm) – Justering av förskjutet fältinnehåll i visningsbild. Korrekt visning jämfört med registreringsmeny (5.36.0).

Projekt Tools 2.0 (Integration Tools Online)

IFX-11421 Projekt Tools 2.0 (Integration Tools Online) – Utökad funktionalitet och anpassning av integration mot ny e-handelslösning för Tools Online (5.36.0).

Priskalkyl – PK

IFX-11525 PK11 (Underhåll av prismatris) – Justering av bakomliggande effekt vid postlåsning som skapade omfattande loggning. Ersatt med stabilare hantering vid val av nästa/föregående post (5.36.0).

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-10170 IO1 (Manuell registrering av inköpsorder) – Justerat placering av inmatningsfält vid registrering av inköpsorder. (5.36.0).

Lager – LA

IFX-10347 (LA11) Underhåll av artiklar) – Infört ny funktionalitet för urval av vilka fält som ska kopieras mellan olika bolag/bibliotek. Förutsätter att denna funktion är aktiverad i systemparametrar. (5.36.0).
IFX-11337 LA148* (Underhåll av korsreferensregister) – Utvecklad funktionalitet som medger unik tillkommande artikeltext vid orderregistrering av kombinationen Kundnr + Artikelnummer. Kontakta supporten för handledning (5.36.0).
IFX-11503 LA91 (Viss artikel på skärm) – Justerat funktion för F9 (Fortsätt sök) vid selektering på klass (5.36).

Prisinläsning – PI

IFX-11282 PI22 (Utläsning av priser från INFOFLEX) – Kompletterat urval med huvudgrupp (5.36.0).
IFX-11416 PI197 (Rensning av etikettregister) – Ny funktion för radering av poster i etikettregister skapade vid prisinläsning via PI41 (Inläsning av artikelinformation från leverantör) (5.36.0).

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-11084 BO4 (Bokföring av verifikationer) – Infört utvecklad funktionalitet för periodisering i “förväg”. Startdatum blir nu dag 1 i önskad period. (5.36.0)

Kommunikation SIE – CS

IFX-11061 CS3 (Framställning av data i SIE-format) – Infört nytt val vid selektering av SIE-fil. Möjlighet att välja från-till datum eller enskild period. Samt valbart konto. (5.36.0).

Kundreskontra – KR

IFX-11202 KR324 (Behandling av poster på observationslista) – Funktion kompletterad med möjlighet att ange kostnadsställe i samband med konto. Även blankt accepteras. (5.36.0).
IFX-10848 KR324 (Behandling av poster på observationslista) – Infört sökfunktion för val av konto vid behandling av post på observationslistan. (5.36.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-11012 LR197 (Inläsning leverantörer från textfil) – Komplettering av funktionalitet med nya och ändrade fält för inläsning till leverantörsregister. (5.36.0).
IFX-11084 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) – Infört utvecklad funktionalitet för periodisering i “förväg”. Startdatum blir nu dag 1 i önskad period. (5.36.0).
IFX-11315 LR3* (Registrering leverantörsbetalningar) – Vidareutveckling av gränssnitt för kommunikation och filhantering med stöd för euro-betalningar via SEPA (Single Euro Payments Area) inom Europa (5.36.0).
IFX-11341 LR325 (Betalningar via internet) – Anpassning för kredit leverantörsbetalningar via SEPA-gränssnitt (5.36.0).

Exportfunktion för ekonomiska transaktioner och resultat – IWA-EXP

IFX-11259 IWA-EXP (Exportfunktion för ekonomiska transaktioner och resultat) utvecklad möjlighet för exportfunktionalitet av kunder, leverantörer, konto, saldo, bokföringstransaktioner och fakturor. Lösningen bygger på att man i webbgränssnitt via webbserviceanrop kan exportera ekonomiska transaktioner i urval till externa filer I xls- eller csv-format (5.36.0).

SEPA (Eurobetalningar)

IFX-11533 SEPA (Eurobetalningar) – Justering av styrning till korrekt betalningsdatum från fil. Justering att duplicering inte sker av fakturaunderlag vid felmeddelande om någon uppgift på leverantören saknas (5.36.0).

Övrigt

IWA-IK – Integrerad kortterminal

IFX-10192 IK (Integration kortbetalning) – Justering av kvittoutskrift för kortbetalning avseende dubblering av utskrift oavsett parameter för modul IK i SY418. (5.36.0).
IFX-11328 IK (Integration kortbetalning) – Utvecklat stöd för senaste CEPA-versionen vilket bland annat innebär: Förbättrad avbrottshantering mot kortterminal vid kabelbrott, strömavbrott och omstart efter uppdatering av terminal. – Kassan försätter terminalen i läge “Terminal stängd” i samband med dagsavslut. – Förbättrad statuskontroll mot terminalen från kassan (5.36.0).
IFX-11214 IK (Integration kortbetalning) – Vidareutveckling av admin-funktionalitet för omstart av motor och Cepa.via webbgränssnitt (5.36.0).
IFX-11458 IK (Integration kortbetalning) – Infört information/varning till kassör i kassabilden om kunden väljer “EJ KOD” i kortterminal för signaturköp (5.36.0).
IFX-11092 IK (Integration kortbetalning) – Utvecklad funktionalitet och säkerhet så att inte kortköp kan genomföras utan verifiering att kontrollenheten är aktiv och har kontakt med kassan.(5.36.0).

IWA-WKA – Infoflex Webbkassa

IFX-10119 IWA-WKA (Infoflex Webbkassa) – Nu har vi utvecklat kassakopplad kortbetalning med integrerad kortterminal även för webbkassan. Förutsätter avtal via våra partners Verifone eller Babs Paylink. Kontakta våra säljare för information och offert. (5.36.0).

Systemparameter – SY

IFX-11311 SY72 (Rekonstruktion av register) – Justering av rekonstruktion för register LEVHIS (Leverantörshistorik) (5.36.0).

Utskriftshantering

IFX-11086 SY89 (Frågor/utskrift utskriftshistorik) – Utökad bredd och informationsmängd (5.36.0).
IFX-11499 PDF-utskriftshantering – Stöd infört för ytterligare kundunika inställningar för PDF-mallar (5.36.0).