INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.39 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-12229 KT (Kassaterminal) – Förbättring av olika kombinationer av kvittoutskrifter avseende stort/litet kvitto vid returhantering i kombination med integrerad kortbetalning (5.39.0).
IFX-9425 KT1 (Kassatransaktioner) – Möjlighet att slå på automatisk utloggning för användare efter viss tid. För att säkerställa utloggning efter dagsavslut införs möjlighet till att sätta automatisk utloggning av inloggad användare efter viss tid av inaktivitet. Detta ger även ökad säkerhet mot olovlig registrering utanför ordinarie öppettider. Aktivering av funktionen beställs via supporten då den kräver vissa åtgärder utöver systemparametrar (5.39.0).
IFX-12080 KT1 (Kassatransaktioner) – Infört möjlighet att undvika radering av kundorder vid fakturering. Det här kan du använda när du utgår från mallorder eller stående order (5.39.0).

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-11103 FA* (Utskriftslayout faktura) – Kompletterat och omfördelat information för förtydligade av fältrubriker i summeringsfält på fakturautskrifter (5.39.0).
IFX-11726 FA1* (Normal fakturering) – Vid fakturering av enskild faktura/kund och när du sänder via E-post/PDF så visas nu mottagaren från MR21 (Marknadsregister) i klartext i stället för som tidigare bara “Enligt kontaktperson” (5.39.0).
IFX-12080 FA1/51/61, KT1, FV2 (Fakturering av order) – Infört möjlighet att undvika radering av kundorder vid fakturering. Det här kan du använda när du utgår från mallorder eller stående order (5.39.0).
IFX-12087 FA51/FA61 (Automatisk fakturering) – Infört stöd för obligatoriskt ordernummer vid fakturering via ny systemparameter i SY444 (5.39.0).
IFX-12024 FA81 (Extra utskrift av fakturor) – Justering av tidsangivelse för fakturautskrift. Tidsangivelse på extrautskrift motsvarar nu ursprunglig tid (HH/MM) som fakturan skapades (5.39.0).
IFX-11111 FA81 (Extra utskrift av fakturor) – Nytt selekteringsval med möjlighet till “Utskrift i kundnummerordning”. Vid J, sorterar programmet om fakturorna i kundnummerordning och skriver ut. Observera att sorteringen är alfanumerisk och alla fakturor för varje kund kommer samlade (5.39.0).

Priskalkyl – PK

IFX-11795 PK11 (Underhåll av prismatris) – Komplettering med funktionalitet för användning av Kundklass och/eller Artikelklass vid skapande av kundavtal. Observera att det som tidigare bara tillåts ett av valen. För kunder: Kundnr ELLER Kundgrupp ELLER Kundklass. För artiklar: Huvudgrupp ELLER Varugrupp ELLER Artikelklass ELLER Artikelnummer. Alltså INTE kombinera flera val inom resp område i samma avtalspost. Det går att skapa kombinationsavtal där flera avtalsposter interagerar med varandra. T.ex. ett basavtal på kundgrp, varugrupp och prislista i kombination med kundklass, artikelklass och rabatt. Det är att rekommendera att skapa önskade förutsättningar i er testmiljö/testföretag för att säkerställa önskat utfall. Styrs av ny systemparameter SY468 (5.39.0).
IFX-11938 PK8* (Utskrift av priser och rabatter)/PK9*(Frågor på priser och rabatter)/PK19* (In- och utläsning av prismatriser) – Komplettering i urval och filinnehåll av nytt fält i PK11 (Underhåll av prismatris) för negativt prisbelopp (5.39.0).

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-11798 IO2 (Inköpsorder med valuta) – Vid ändring av pris på inköpsorder i IO2 uppdateras nu LA141 (Inköpsregister) med valuta enligt inköpskurs (5.39.0).

Lager – LA

IFX-11494 LA131 (Underhåll av varugrupper)/LA132 (Underhåll av huvudgrupper) – Justerat bläddringsfunktion, framåt/bakåt (5.39.0).

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-11462 BO4 (Bokföring av verifikationer) – Infört stöd för automatfördelning över flera olika konton och perioder (5.39.0).
.
IFX-12142 BO51 (Registrering/ändring av bokslutsbokningar) – Justerat att verifikationsnummer ligger kvar med notering “Makulerad” vilket ger obruten serie vid kontroll och uppföljning (5.39.0).
IFX-11722 BO51 (Registrering/ändring av bokslutsbokningar) – Justerat att fält för kostnadsbärare blir åtkomligt (5.39.0).
IFX-12207 BO82 (Utskrift huvudbok) – Anpassning av utskrifter vid användning av kostnadsslag och kostnadsbärare (5.39.0).
IFX-12172 BO89 (Intrastatrapportering) – Ingår numera under standardmenyer. Funktionen ligger som modulpunkt och beställs via supportavdelningen som därefter aktiverar licensen (5.39.0).

Kundreskontra – KR

IFX-11173 KR322 (Automatisk inläsning av kundinbetalningar) – Utveckling av funktionalitet för accept av avvikelser. Funktionen styrs delvis via ny parameter i SY441 (Kundreskontra) och nya eller utvecklade menypunkter under KR32*. Kontakta support för rådgivning före driftsättning (5.39.0).

Leverantörsreskontra – LR

IFX-11462 LR21 (Reg. av leverantörsfaktura) – Infört stöd för automatfördelning över flera olika konton och perioder (5.39.0).
.

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-10297 SY (System) – Justerat kontrollen av inläsning av menytexter i samband med versionsuppgradering (5.39.0).
IFX-11928 SY31 (Underhåll av användare) – Utveckling av export- och importfunktion för behörighetshantering. Hantering sker direkt i SY31. F6 för export/FTG/sy och F7 för import/FTG/sy. Filformat Excel (5.39.0).
IFX-11106 SY53 (Underhåll av verifikationsnummer) – Justering och översyn av funktionalitet i verifikationsnummerhanteringen avseende ofrivillig nollställning av nummerserier (5.39.0).

IWA-IK – Integrerad kortterminal

IFX-12117 IK (Integration kortbetalning) – Utveckling av stöd för ny programversion av terminalprogramvara i terminal Yomani (5.39.0).

Autokatalogkoppling – UEH

IFX-12046 Nyutvecklad funktionalitet för hantering av orderläggning av returer på kundorder med negativa antalsvärden (5.39.0).