INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.41 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-12530 KT1 (Kassaterminal) Infört möjlighet att slå av rabattfunktion på ny/separat rad i Kassaterminal. Val (N) dolt/avaktiverat.. Detta då Svefakturaformatet inte stödjer denna funktion. Val (T) rabatt på tidigare rader ligger kvar. Styrs via systemparameter SY412 sid 6 (Spärra rabattrad på formulär J/N). OBS om funktion “Loggning av ändring av försäljningspriser” SY446 sid 4 är satt till J är funktionen redan aktiverad. (5.41.0)
IFX-12458 KT1/KT2 (Kassaterminal med/utan bruttopriser) Infört möjlighet att spärra valet “Postförskott” i kassaterminal. Ny parameter SY446 bild 5 “Dölj valet postförskott i KT1 och KT2”. Vid J visas ej valet för postförskott vid uppdatering i KT1 / KT2. (5.41.0)

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-12954 FA94 (Faktura på skärm) Justering för granskning av faktura som inte visades korrekt när faktkod kopplats till utskrift N i SY494 (Kommunikation EDI) (5.41.1)
IFX-12548 FA94 (Visa faktura på skärm ) Justering så att information om att fakturan är krediterad skriv ut. (5.41.0)

Priskalkyl – PK

IFX-12734 PK56 (Omräkning av snittpriser från kostpriser) Infört möjlighet att genomföra omräkningen på artikelnummernivå från fil som underlag. (5.41.0)

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-12725 IO1*/IO2 (Registrering av inköpsorder) Infört starkare begränsning så att man inte kan gå vidare vid registrering av inköpsorder när leverantören är spärrad. (5.41.0)

Lager – LA

IFX-12694 LA1954 (Byte av artikeltyp) Infört möjlighet att byta artikeltyp med utgångspunkt från indatafil i kommaseparerat format. Fillayout: “ARTNR, NUVARANDE TYP, NY TYP” (5.41.0)
IFX-12338 LA1981 (Inläsning av tilläggsuppgifter till artiklar) Utökad funktionalitet med nytt sökbegrepp Huvudgrupp. Även kompletterat selekteringsbilden på tomt (blankt) fält via F6 för att identifiera där värde saknas. I inmatningsbilden har vi infört stöd för att vid val F6 i fältet så töms fältet på innehåll.

LA1982 (Inläsning av artikeluppgifter från textfil) Infört stöd för att tecknet _ (underscore) agerar på samma sätt som F6 i värdefältet i LA1981 att man rensa på innehåll. (5.41.0)

IFX-12482 LA24* (Överföringar mellan lager) IO1 (Inköpsorder) Stöd infört för makulering av inköpsorder skapad för lageröverföring mellan lager då kvittering ej genomförts eller man ex. angivet fel mottagande lager och önskar backa transaktionen. Funktionen förutsätter att kvittering ej skett av mottagande lager oavsett hel- eller delleverans. (5.41.0)
IFX-12481 LA248 (Fråga/Utskrift av varor i transit) [RÄTTNING] Justering av summering för radtotal belopp på skärm och utskrifter. (5.41.0)
IFX-12379 LA51 (Utskrift plocklista) Komplettering av rubik på Plocklista vid flera exemplar med text “Kopia” för andra exemplaret. 5.41.0)
IFX-12529 NYHET! LA141 (Underhåll av inköpsregister) Infört möjlighet att i LA141 visa kolumn för prisdatum för olika leverantörer i stället för rabatt. Styrs via ny systemparameter i SY462 (Inköp) sid 2 rad 14. Datum ändras både vid editering i LA141 och i LA11 (Underhåll artiklar) fält inköpspris för viss leverantör (5.41.0)
IFX-12686 LA91 (Viss artikel på skärm) [RÄTTNING] Justering av tillfällig felvisning av försäljningsstatistik när man angav Enter i lagerfältet och därefter angav artikelnummer. (5.41.0)
IFX-12410 LA11 (Underhåll av artiklar) Möjlighet att använda valfritt fältnamn i skärmbild och på utskrifter för fältet “Ritn.nr”. För att slå på utskriftsfunktionen görs val i SY412 sid 5 där ma även får valet om text även ska ändras på engelska. Man kan även styra fälttesxten i SY463 sid5. Funktionen är bl.a användbar om man vill ange en storlek eller produktspecifikation på en artikel med bibehållen fältlängd för benämning. Ritningsnr editeras manuellt eller via fil i LA1982. (5.41.0)
IFX-12445 LA75 (Uppdatering bokföring (lager)) & LA76 (Frågor på lagerjournal) Justering av funktionalitet för körning av LA75 i Batch. (5.41.0)

Prisinläsning – PI

IFX-12447 PI41 (Prisinläsning) Kompletterat nuvarande varningslogik för formatfel, varugruppsbyten etc med varning för artikelnummer som överskrider tillåtna 18tkn. (5.41.0)
IFX-10055 PI22 (Utläsning av priser från INFOFLEX GROSSIST) SBF.asc-fil till XLS-format. Utveckling så att angivet kundnr alt. användare läggs som filnamn. (5.41.0)

Redovisning

Anläggningsregister – AL

IFX-12532 AL (Anläggningsregister) Infört möjlighet till byte av anläggningsnummer/-grupp. AL1262 (5.41.0)

Bokföring – BO

IFX-12771 BO162 (Underhåll av fasta periodiseringar) (SY421 (Bokföring) Vid aktivering av projekt kommer man inte förbi projektfält i BO162 (5.41.0)
IFX-12925 XBOPETDAT – Extraprogram som ändrar år på periodiseringar i BOKPET (5.41.0)

Kommunikation SIE – CS

IFX-12949 CS3 (SIE-fil – export) [RÄTTNING] Justering av exportfunktion som tillfälligt föll bort i version 5.41.0. (5.41.1)

Kundreskontra – KR

IFX-12663 KR327 (Administration matchningar externa betalningar) Infört funktion för markering med efterföljande rensning av färdigbehandlade ärenden med viss status. Tidigare kunde rensning ske av enskilda ärenden. Funktionen styrs via F7 – Markera och F8 – Borttag av markerad (5.41.0)
IFX-12314 KR327 (Administration matchningar externa betalningar) NYHET! Kompletterat logiken så att som standard sker inläsning och matchning mot fält “Referens”. Om korrekt fakturainformation saknas i referensfält går matchning vidare mot fält “Infotext”. Detta ger ytterligare träffsäkerhet vid inläsning/matchning. (5.41.0)
IFX-12526 KR4* (Kravrutin) [JUSTERING] Infört möjlighet att välja bort utskrift av dröjsmålsränta på faktura med bibehållen ränteberäkning. I meny KR12 (Underhåll av grunduppgifter) uppdateras nytt fält och i KR11 (Underhåll kunder) kan undantag anges. (5.41.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-12512 SY (Systemparametrar) Justering av textmassor och kosmetiska felskrivningar för SY12, SY412, SY446. (5.41.0)
IFX-10906 Snabbval för att visa dina senaste utskrifter. Via kommandot “Shift+F4” når du menyn “Direktprogram” där valet “Mina utskrifter” finns. Informationen hämtas från SY89 (Utskriftshistorik) och visar utskrifter för aktuell användare. USQL kompletterad med tabell “Utskriftslogg” (5.41.0)
IFX-12479 SY89 (Frågor/utskrift utskriftshistorik) Justering av layout i logg så att när pdf-mall används för pappersutskrifter visas text “Uts/pdf” för att tydligare särskilja från “Epost” där samma pdf-mall används. (5.41.0)