INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.42 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

Kassaterminal – KT

IFX-12638 KT62 (Preliminär utskrift kortterminal) Ny meny för utskrift av dagens registrerade korttransaktioner för kontroll utan att göra dagsavslut. (5.42.0)
IFX-12821 KT5 (Uppdatering av dagskassa) Kompletterat utskriftslayout med separata rader för Kontantinsättning och Kortbetalningar oavsett kontostyrning. (5.42.0)
IFX-12969 KT33 (Kontroll försäljning) [RÄTTNING] Justering av funktionalitet för KT33 så att Samlingsfakturering med användare som har lager 0 (blank) ger korrekt fördelning av försäljning/lager. Tidigare blev det korrekt fördelning i register men fel vid visning i KT33. (5.42.0)
IFX-13249 KT1/2 (Kassaterminal) Utskrift – Offert – Utskrift i kombination med ersättning utskriftstyp SY446 använde fel fält vilket nu är korrigerat. (5.42.1)

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-12584 FA1* (Normal fakturering) [RÄTTNING] Vid tillfällig användning av alternativ betalare på kundorder/följesedel kommer nu korrekt e-postmottagare, den alternativa, upp som mottagaradress vid pdf-sändning. (5.42.)
IFX-12714 FA53/63 (Automatisk Separat/Samlingsfakturering) Förbättrad funktionalitet vid utskriftsläget så att Pil upp ej är godkänt val vilket tidigare gav möjlighet att avbryta utskrift även om faktura producerats. (5.42.0)
IFX-12819 FA53/FA63 (Automatisk individuell- & Samlingsfakturering) Infört ökat stöd och säkerhet för hantering av fasta selektioner för faktureringsurval. Man får nu en informationsfråga om man går in och påbörjar ändring av värden i en befintlig selektion. Detta för att undvika oönskad editering. (5.42.0)

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-12726 IO1/2 (Registrering av inköpsorder med/utan valuta) – Komplettering – Om leverantör har utländsk valuta är det nu spärrat mot att registrera i inköpsorder i SEK. (5.42.)

Lager – LA

IFX-12779 LA51 (Utskrift plocklista) KT1 (Kassaterminal) [RÄTTNING] Vid förval J på underlag till “Webb” och funktionen (IWA-HPL) inte är aktiverad “tappar” man Lager när man går in i KT1 efter körning i LA51 (5.42.0)
IFX-13019 LA (Lager-/Artikelregister) [RÄTTNING] Justering av funktionalitet för fritextsökning som gav felaktigt resultat/val vid sökning av artikelnummer med blandade stora och små tecken. Utfall blir nu korrekt. (5.42.0)

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-12838 BO86 (Utskrift av skattedeklaration) [RÄTTNING] Varuvärdet på rad 50 ingår nu korrekt vid inköp övriga världen. (5.42.0)
IFX-13152 BO36 (Inläsning av extern bokföringsfil) Infört stöd för inläsning av bokföringsfil avseende löner i SIE4-format. (5.42.1)

Kundreskontra – KR

IFX-12830 KR324 (Behandling av poster på observationslista) Komplettering med val F7 med F5 – sök kundnummer efter inläsning av kundinbetalningar. (5.42.0)
IFX-12929 KR11 (Underhåll av kunder) FA* (Fakturering) Genomlysning av funktionen “Faktura till” på kund i KR11 för att verifiera sändning och produktion av faktura till korrekt mottagare enligt val. (5.42.1)

Leverantörsreskontra – LR

IFX-12869 LR21 (Manuell registrering av leverantörsfakturor) Komplettering med fält för att ange projektnummer i samband med automatkontering (5.42.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-12940 SY494 (Kommunikation EDI) SY497 (Kommunikation SMS/Epost ) Infört stöd för automatisk utskrift av papperskopia för arkivering i samband med sändning av E-post/PDF-faktura. Systemparameter i SY494 styr. Logiken kräver även att Pdf-kopia för arkivering är avslagen i SY497. (5.42.0)
IFX-12941 SY467 (Prisinläsning) Kompletterande parameter som ger stöd för inläsning av EAN-kod till ursprungsregister vid import från passivt register i ex KT1/LA11. OBS – kräver aktiverat EAN-kod i SY463, sid 1, rad 4. (5.42.0)
IFX-12958 SY497 (Kommunikation SMS/Epost) /SY31 (Underhåll användare) Avsändare hämtas från SY31 även om autentisering ska ske av annan e-postadress. (5.42.0)

Interface e-handel – IE

IFX-12930 IE111 (Utläsning/Export av artikelinformation) Funktionen används bl.a i e-handels- och katalogintegrationer. Komplettering i selektionsbilden för utläsning med valfria fälten 1 – 4 (LA11 fält 8, 13,14 och 21) (5.42.0)

IWA-KPH – Kampanjhantering

IFX-13236 IWA-KPH (Kampanjhantering) KT1 (Kassaterminal) [RÄTTNING] Justering av prisjämförelse och utfall mot kundens avtal för lägsta pris vid aktiv kampanj via IWA-KPH där utfallet nu blir korrekt när rabatt i Rabatt 1 eller 2 ligger i avtalet för PK11/PK123. (5.42.1)

IFXKORT – Integrerad kortbetalning

IFX-13030 IFX-Kort 3.0 (Integration kortbetalning) [RÄTTNING] Korttransaktionen agerar nu korrekt och stoppar när verifikationsnummerserien för faktura/kontantnota tar slut. (5.42.1)