INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.44 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Försäljning

Fakturering – FA

IFX-12791 FA81 (Extra utskrift av fakturor) Inför stöd för extrautskrift via filunderlag i textformat vilket medger ett utspritt urval i stället för från-till visst fakturanummer. Filen kräver endast en kolumn med fakturanummer och placeras import/ftg/fa och hämtas sedan upp i FA81 via F7. (5.44.0)
IFX-12900 FA1*/FA5*/FA6* (Fakturering) Justerat utskrifter där beloppen överstiger 1.000.000.00 för tydligare läsbarhet. (5.44.0)
IFX-13168 FA1*/FA5*/FA6* (Fakturering) Justering av funktionalitet och informationstext avseende beräkning och hantering av kassarabatt vid fakturering. Underlaget beräknas nu från fakturans totalbelopp inkl moms och omräknas sedan vid utnyttjande vilket sedan redovisas på fakturan via text: “Vid utnyttjad kassarabatt ska beskattningsunderlaget sänkas med XX.xx kr och moms XX.xx kr”. (5.44.0)

Marknadsregister – MR

IFX-13244 MR11 (Underhåll av kunder i marknadsregister) Kompletterat de fält som saknade sökmöjlighet via F5:Sök. (5.44.0)

Lager

Lager – LA

IFX-13144 LA958 (Nettoprislista för kund och kundgrupp) Utvecklad funktionalitet för export av PK-data (Priskalkyl/Kundavtal) till separat register för utökad möjlighet att köra ODBC/Usql-frågor i kombination med övriga tabeller och urval. Kontakta supporten för info. (5.44.0)
IFX-13151 LA41 (Utskrift av inventeringslista) Infört möjlighet att makulera/”backa” utskriven lista på visst löpnummer. (5.44.0)
IFX-13248 LA11 (Underhåll av artiklar) Utökad funktionalitet vid nyupplägg och ändring. När funktionen “uppdatera flera bolag” är aktiverad går nu även EAN-koden från ursprungsregister (LAGURS) med till övriga bolag/bibliotek. (5.44.0)

Redovisning

Kundreskontra – KR

IFX-12662 KR4* (Kravrutin) Infört stöd för definiering av betydelsen för krav kod 5-9 (Valfri) för tydligare beskrivning. (5.44.0)
IFX-12988 KR136 (Underhåll av faktureringskoder) Vi har infört ett separat register för faktureringskoder som dels är upplagda i SY494 ( Kommunikation EDI) och dels registreras på kunden i KR11 (Underhåll kunder) för att tydligare spegla vilken typ av faktura kunden är styrd till. Ex E-post/PDF, Svefaktura, EDI, Pappersutskrift etc. (5.44.0)
IFX-13014 KR135 (Underhåll av kundinformation) Utökad funktionalitet där F5 – ger möjlighet att söka bland upplagda kunder. (5.44.0)
IFX-13258 KR99 (Utskrift av kundreskontralista) Justerat Utskrift till kalkylfil/excel som felaktigt avkortade fältinnehåll. (5.44.0)
IFX-13260 KR46 (Automatisk spärrning av kunder) Justering av funktionalitet där antalet respitdagar felaktigt medtogs i beräkningen för räntefakturering. Korrigerat så att endast korrekt antal dagar medtas. (5.44.0)

Leverantörsreskontra – LR

IFX-13406 LR325 (Betalningar via internet) Vi har sedan tidigare stöd för leverantörsbetalningar enligt EU-standard “SEPA” för Nordea och Handelsbanken och nu även motsvarande stöd för Swedbank. Kontakta supporten för information kring krav för driftsättning. (5.44.0)
IFX-13445 LR11 (Underhåll av leverantör) Justerat funktion för kontroll av organisationsnummer där detta är satt som obligatoriskt. (5.44.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-12843 SY951 (Frågor på programkörning) Komplettering av loggning för KR22 (Ändring av förfallodatum och trans.text) och KR43 (Framställning av påminnelser) (5.44.0)
IFX-12978 Skapa dina egna direktval för F-tangenter från Huvudmenyn. Så här gör du: 1) Från huvudmenyn tryck Shift+F4 och du får popupruta för “Direktprogram”. 2) Välj “Snabbval program” med pil ner + enter 3) Du får nu upp F-tangenter F1 -> F8. 4) Ställ markören vid önskat val och skriv in menyvalet du vill ha. 4) Tryck enter. Klart!. Dina olika val visas nu till vänster uppe i Huvudmenyn och du kan välja med önskat F-val. (5.44.0)
IFX-13268 SYSTEMINFORMATION (Shift+F4 från huvudmeny) Kompletterat information vid rad “Terminalversion ” där version av AniTA visas. Ex 11.4.0.7 står för at det är version 11. (5.44.0)
IFX-13272 SY416 (Underhåll av samband lager/kostnadsställe) Förbättrat åskådliggörande av fältuppgifter i underliggande sidor till fält. (5.44.0)
IFX-13370 SYUTS1 (Utskriftshantering) MR21 (Kontaktpersoner) Justerat visning av urval vid e-postsändning där urvalslista kontaktpersoner nu hanterar upp till 360 olika mottagare/adresser (5.44.0)

Integration kortbetalning – IFXKORT

IFX-13253 IFX-Kort 3.0 (Integration kortbetalning) KR311 (Manuell registrering av kundbetalningar via kassa) BO167 (Betalningssätt) Infört funktionalitet för att olika korttyper automatiskt känns av med stöd för styrning separata konton och statistik. Förteckning över aktuella koder https://www.eftlab.com/knowledge-base/211-emv-aid-rid-pix/ som sedan kan kopplas individuellt i ny meny BO169 (Underhåll av koppling kontokort-kontering) Fält som ska fyllas i: ID (från förteckning ovan), Info, Konto och önskad Journaltext. (5.44.0)

Integration – WebCRM

IFX-13265 WebCRM (Integration webbaserat CRM) Komplettering av exportinnehåll med utläsning av artikelinformation: Artnr, Benämning, Ritn.nr/Storlek, Pris1, Enhet, Fpstl, Pallstorlek (Valfritt). Innehållet ger möjlighet att i WebCRm skapa offertunderlag. (ej integrerade till INFOFLEX GROSSIST. (5.44.0)

USQL – ODBC export

IFX-13358 USQL (ODBC export) Kompletterat funktionalitet med stöd för blandade valutor i fakturahuvud till enhetlig valuta via läsning av valutaposten i VA1 (Underhåll av valutor) (5.44.0)