INFOFLEX GROSSIST versionsbrev 5.47 samtliga ändringar

Nedan visas en lista över samtliga åtgärdade utvecklingsärenden för den aktuella versionen.

Butiksförsäljning

IFX-13720 KT1 (Kassaterminal) IK (Integration kortbetalning) Justering av visning vid val F6 – Inlösen av flera kortbetalningar (handp) i betalningsbild så att korrekta belopp visas. (5.47.0)
IFX-13887 KT1 (Kassaterminal) IK (Kortbetalning) Justering av funktionalitet så att vid Avbrutet köp i kortterminal skapas verifikation som följer i kassarapport och ger korrekt flöde i nummerserie. (5.47.0)

Försäljning

IFX-13931 FA1/FA5/FA6 (Fakturering) Infört stöd för valfri text att ersätta ***TRANSPORT*** som refererar till transportsumma till efterföljande sida (subtotal) via ny parameter SY444 (Fakturering), sid 4, rad 9. “Text på faktura vid transport” max 45 tkn. Här kan man ange valfri text som ersätter *** TRANSPORT *** på faktura med flera sidor. Om fältet lämnas blankt skrivs text som tidigare. (5.47.0)
IFX-13898 FA53 (Aut. individuell fakturering – följesedlar) Justering av utfall vid val “fast förfallodag” – Man kan nu gå vidare även vid val “N”. (5.47.0)

Marknadsregister – MR

IFX-13963 MR195 (Inläsning av kunduppgifter till marknadsregister) Kompletterat filuppgifter med nya fält “Fs.mott”. Påm.mott, Ordermott.”. Filspec för PERS.TXT kompletterad med excelkolumner M (Ordermottagare), N (Påminnelse mottagare och O (Följesedelsmottagare) 5.47.0)

Lager

Inköpsorder – IO

IFX-14034 IO5 (Inleverans av inköpsorder) Infört spärr av inleverans på annat lager om användare endast är kopplad till ett lager i SY31. Kommando L (val av lager) är då spärrad. Om användaren har lager blank (0) i SY31 så är valet tillgängligt. (5.47.0)
IFX-14035 IO46 (Inköpsorderhantering) Nyhet: Nytt program för att ändra leveransdatum på befintliga inköpsorderrader. (5.47.0)
IFX-14109 IO5 (Inleverans av inköpsorder) Rättat funktion för Avbryt (Pil upp) vid inleverans i olika steg och parameterinställningar. Pil upp agerar nu korrekt oavsett steg i flödet och parametersättning i SY463. (5.47.0)
IFX-14062 IO9 (Frågor på inköpsorder) Justering av felaktig dubblering av visning av IO-rader vid val “Varje rad” och “Matchning”. Värden var korrekta – vy felaktig. (5.47.0)

Lager – LA

IFX-13692 LA1982 (Inläsning av artikeluppgifter från textfil) Justering av funktion för inläsning till Artikelkod fält 5 (Utskriftskod) så värde skrivs korrekt och även möjlighet att via understreck i filen blanka ut värde i fältet. Filen ska köras enligt posttyp 1 och innehålla: Posttyp, Artnr, Vgrp och Utskriftskoden i kolumn AC. (5.47.0)
IFX-14072 LA1993 (Korsreferensregister – radering av poster) Kompletterat med typ “O” (Tools) i urvalet. (5.47.0)
IFX-14077 LA141 (Inköpsregister) LA34* (Automatisk beställningsrutin) NYHET! Nyutvecklad funktion och lösning med Centrallagerstöd vid beställningar mellan lager. Möjliggör sortimentsfördelning avseende Centrallager som huvudleverantörsalternativ för övrgia lager. Lösning förutsätter hantering via Inköpsorder och har även stöd för digital plocklista via handdator IWA-HPL om denna finns installerad. Kontakta supporten för mera information och beställning. (5.47.0)
IFX-13923 LA1984 (Inläsning av grunddata) Justerad logik kring rensning avgjort det finns tidigare fil eller ej – ref IWA-SIM. (5.47.0)
IFX-14216 LA241 (Lageröverföringar) Ny funktion för att skapa id-nummer. Funktionen används bara vid “J” på parameter “Obligatorisk lager 99 vid överföringar”(SY463 sidan 5). ID nummer är uppbyggt av frånlager + tilllager och ett vernr som räknas upp i bakgrunden av en dold vernr serie. Detta gör att alla rader har ett unikt nummer. (5.47.0)
IFX-14217 LA241 (Lageröverföringar) Justering av funktionalitet för snittpris i register LAGITR för från “frånlagret” så detta registreras med korrekt snittpris i tilllager. (5.47.0)
IFX-14247 LA192 (Selektiv borttagning av lagertransaktioner) Inför stöd för egna trans.typer enligt SY4142. (5.47.0)
IFX-14240 LA61/62 (Utskrift/Fråga på lagertransaktioner) Popup-ruta vid Typ kompletterad med PD (Prisdifferens) (5.47.0)
IFX-14194 LA1262 (Byte och ersättning av artikelnummer) Infört kompletterande register ORDIWE till funktionen rörande byte av artikelnummer även på avstämda inköpsorder. (5.47.0)
IFX-14111 LAGTRA (lagertransaktionsregister) Infört ny lagertransaktionstyp “RM” – Radmatchning för matchade rader. SY4142 (Underhåll av faktura/ordertexter) är samtidigt spärrad mot revidering eller manuellt upplägg av transaktionstyper LT (Lagertransaktioner) av std typ (PD, RM m.fl) (5.47.0)

Redovisning

Bokföring – BO

IFX-13889 BO183 (Inläsning av värden från bokslutsföretag) Komplettering av funktionalitet till nuvarande för alla konton med val att endast ta med konto som har saldo/värden. (5.47.0)

Kundreskontra – KR

IFX-14016 KR53 (Automatisk fakturering av dröjsmålsränta) Kompletterande funktionalitet för kostnadsställe på fakturor vid räntefakturering. Styrs av vilka parameterval i SY421 (Kostnadsställen knutna till lager) och (Kostnadsställen knutna till försäljningsställe) och SY444 (Kostnadsställen även på balanskonton). (5.47.0)
IFX-14207 KR11 (Underhåll kunder) KT1 (Kassaterminal) Justering av funktionalitet när man i KR11 ändrar från betalningskod G (Obl. separat faktura) till annan alternativ betalningskod så agerar systemet med varning där följesedelsrader ska justeras. (5.47.0)

Övrigt

Systemparametrar – SY

IFX-14044 SY66 (underhåll systemkonton) Infört nytt systemkonto för prisdifferens mellan kost- och snittpris i samband med avstämning av leverantörsfakturor. (5.47.0)

IWA

IFX-14049 IWA-SIM (Integration Syncron) Justering av funktionalitet vid leveransavisering och Order med påbörjad inleverans, ändring hantering felstatus. (5.47.0)

Utökad EHandel – UEH

IFX-14049 UEH (Utökad EHandel) Kompletterat med orgnr i verifyCustomer svar för UEH. (5.47.0)