Kassalagen – Anmälan till Skatteverket

Senast uppdaterad: 23 nov 2021

Nedan hittar ni information om vad som gäller för anmälan till Skatteverket.

Du finner generell information på vår sida: Generell information om kassalagen »

Anmälan till Skatteverket och INTYG

Anmälan till Skatteverket ska göras efter installation av kontrollenhet/erna.

Företag som innefattas av kassaregisterlagens krav ska inom en vecka efter installation av kassaregister (affärsystem) med kontrollenhet, anmäla detta till Skatteverket.

Via Skatteverkets e-tjänst kan du med en e-legitimation:

 • Anmäla innehav av kontrollenhet
 • Anmäla innehav av kassaregister
 • Ändra uppgifter om anmält innehav
 • Felanmäla kontrollenhet och kassaregister
 • Avanmäla kontrollenhet och kassaregister

Skatteverkets information om anmälan »

Infoflex Data rekommenderar:
Kassaregister | Skatteverket »

Vid frågor på själva registreringen hänvisar vi till Skatteverket, nedan finns de uppgifter som behövs för våra respektive produkter.

Välj aktuellt affärssystem enligt punkt 1,2 eller 3 nedan!

1. INFOFLEX GROSSIST – Cleancash typ A

Uppgifter som behövs för att göra en anmälan är av Cleancash typ A:

 • E-legitimation och lösenord
 • Det organisationsnummer som anmälan avser
 • Tillverkningsnummer som står på etiketten på kontrollenhetens ovansida.
 • Aktuell kassaidentitet från INFOFLEX
 1. Gå till Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och välj, E-tjänster – Kassaregister
 2. Logga in med den typ av e-legitimation som är aktuell
 3. Anmälan kontrollenhet
  Tillverkare: Cleancash
  Modell: HW rev. D&SW ver. 1.06
  Tillverkningsnr: se kontrollenheten
  Notera: Identifikationsnr som erhålls.
 4. Anmälan kassaregister
  Identifikationsnr:  Erhållet från kontrollenheten
  Beteckning:  Infoflex
  Modell: Kassaregister INFOFLEX K590
  Tillverkningsnr: [ Kassabeteckning enligt SY418 för aktuell kassa ]
  Kontrollremsa eller Journalminne: Journalminne
  En bekräftelse kommer skickas till organisationens sätesadress tillsammans med skyltar som ska fästas på de registrerade enheterna.

2. INFOFLEX GROSSIST – Övriga kontrollenheter

A. För närvarande finns det inte något sätt att anmäla den kontrollenhet Cleancash typ C, som vi levererat. Vi rekommenderar att ni anmäler den på samma sätt som kontrollenhet CleanCash typ A.

B. Kontrollenhet i molnet ”Green gate” kontakta supporten för separat instruktion.

3. INFOFLEX FORDON / INFOFLEX BUTIK

Uppgifter som behövs för att göra en anmälan är:

 • E-legitimation och lösenord
 • Det organisationsnr som anmälan avser
 • Tillverkningsnr som står på etiketten på kontrollenhetens ovansida. (Tex S/N: ABCDEF123456789)
 • Aktuell kassaidentitet från INFOFLEX VERKSTAD/INFOFLEX BUTIK
 1. Gå till Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och välj, E-tjänster – Kassaregister
 2. Logga in med den typ av e-legitimation som är aktuell
 3. Anmälan kontrollenhet
  Tillverkare: Cleancash
  Modell: HW rev. D&SW ver. 1.06
  Tillverkningsnr: se kontrollenheten
  Notera: Identifikationsnr som erhålls.
 4. Anmälan kassaregister
  Identifikationsnr:  Erhållet från kontrollenheten
  Beteckning:  Infoflex
  Modell: Kassaregister IVK 1.1
  Tillverkningsnr: [ Aktuell kassaidentitet ]
  Ta fram denna genom att välja Arkiv-Inställningar-Inställningar kontrollenhet. Notera värdet under Kassaidentitet och stäng fönstret.
  Kontrollremsa eller Journalminne: Kontrollremsa
  En bekräftelse kommer skickas till organisationens sätesadress tillsammans med skyltar som ska fästas på de registrerade enheterna.