INFOFLEX FORDON hjälper BilTek hålla sina löften

BilTek AB i Morjärv, norr om Kalix, startade 1998. Verksamheten omfattar tre olika områden – bilverkstad med fokus på elektronik, handikappanpassning av fordon samt tillverkning av isracingdäck. Företaget installerade INFOFLEX FORDON med Tidplanering i mitten av 2011 och är mycket nöjda med systemets funktionalitet och kontakterna med Infoflex Data.

Hans Rönnlund, VD på BilTek AB berättar:

biltek– Tidigare hade vi ett egenutvecklat system i Microsoft Excel som kompletterades med papperslappar och en arbetstavla. Vi behövde ett samordnat system för att hålla ordning och reda i verksamhetens olika delar och därmed öka vår effektivitet och resursutnyttjande.

Med tre verksamhetsområden och dessutom ingående i Bosch Car Service, MECA och Autoexperten som leverantör är det en komplex miljö som ställer stora krav på ett administrativt system. Det måste fungera och kunna integreras med de system dessa partners använder och som företaget därmed är beroende av. Och det gör INFOFLEX FORDON enligt Hans Rönnlund.

– Kopplingen mellan INFOFLEX FORDON och systemen från Bosch, MECA och Autoexperten fungerar jättebra, det är väldigt smidigt och har vi några frågor så är supporten på Infoflex väldigt hjälpsamma och kunniga.

Just supporten och relationen med Infoflex är något som Hans återkommer till flera gånger.

– Vi har en bra kontakt med grabbarna på Infoflex kontor i Luleå. Vi brukar ibland bjuda in dem till våra personalmöten så att de får se vår vardag men även så att vi får ett tillfälle att ställa frågor ansikte-mot-ansikte och bolla idéer vi har för vidareutvecklingar av systemet.

På frågan om vad INFOFLEX FORDON och INFOFLEX TIDPLAN konkret har tillfört verksamheten tar Hans upp tre områden:

– Tidsstämplingen, nu har jag 100 % kontroll på historiken per mekaniker, man skall ju jobba för jobbandets skull. Detta är förstås avgörande för vår ekonomi.

– Systemet har förbättrat vår ekonomiska kontroll. Vi ”bommar” betydligt mindre, allt som skall faktureras blir fakturerat då allt registreras fortlöpande. Våra rutiner är mycket effektivare.

– Programmen erbjuder oss även möjligheten att hantera alla våra kundkontakter och offerter. Det har inneburit att vi är bättre på att professionellt hantera våra kundrelationer och hålla våra löften till våra kunder.

Hans Rönnlund är sannerligen en man med många strängar på sin lyra. Och INFLOFLEX FORDON är affärssystemet som är navet i hjulet som får verksamheten att snurra på ett effektivt sätt.

Några produkter kopplade till artikeln
Bil Tek

”Nu har jag 100% kontroll på historiken per mekaniker”

6 anställda
3 verksamheter (bilverkstad med fokus på elektronik, handikappfordon, isracingdäck)

• Bosch Car Service
• MECA
• Autoexperten (Laitis i Luleå)

Vill du bli kund?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.