En e-handelslösning nästan lika bra som det personliga mötet

Västhandel Försäljnings AB i Mölndal är ett grossistföretag med fokus på startmotorer, generatorer och tillhörande reservdelar. Företaget har varit verksamt i drygt 30 år och har fem anställda. Kunderna är verkstäder och bussföretag över hela landet.

År 2000 installerades INFOFLEX GROSSIST och 2013 kompletterades denna lösning med modulen för e-handel.

– Den avgörande fördelen då vi valde INFOFLEX GROSSIST var att det var en VERKLIG integrerad lösning som erbjöd oss såväl lagerhantering som saldo, berättar företagets ägare Lars Larsson.

– INFOFLEX GROSSIST gör det väldigt lätt för oss att hantera vår försäljning tack vare den överblick vi får av våra produkters väg från lager till leverans.

Tills nyligen genomfördes all försäljning via direktkontakter men med målsättningen att öka tillgängligheten, förenkla för återkommande kunder och därmed öka försäljningen började Västhandel titta på olika e-handelslösningar. Valet föll på e-handelsmodulen i INFOFLEX GROSSIST.

– Det var ett enkelt val då vi behåller allt inom samma lösningsplattform, säger Lars.

Just integrationen med lagersaldot är något Lars poängterar som en avgörande fördel som e-handelsmodulen erbjuder.

– Kunden får alltid ett korrekt besked om en produkts tillgänglighet tack vare att lagersaldot uppdateras direkt vid order. Saldot är integrerat i lösningen vilket är väldigt viktigt om vi skall kunna motsvara våra kunders förväntningar på leveranstid. I Göteborgsområdet har vi utkörningar en gång per dag. För övriga Sverige gäller leverans dagen efter.

– Dessutom är systemet väldigt bra på att hantera produktnummerbanker mellan olika leverantörer. Vi samarbetar med bland andra Mitsubishi, Prestolite samt Valeo och alla använder egna produktnummer som måste hanteras av vårt system.

Att lagersaldot på produkterna är integrerat i affärssystemet och fullt tillgängligt för kunderna vid order är det viktigaste rådet Lars ger till företag som funderar på att lansera en e-handelslösning.

Lars berättar vidare:

– Vi är väldigt nöjda med hur Infoflex har hjälpt oss bygga vår hemsida och har vi några frågor hjälper supporten oss alltid omgående. Resultatet är en kundorienterad e-handels-portal och en service till våra kunder som nästan är lika bra som ett personligt möte.

Några produkter kopplade till artikeln
Västhandel

”Resultatet är en kundorienterad
e-handelsportal”

INFOFLEX GROSSIST, installerat 2000

INFOFLEX GROSSIST  e-handelsmodul, installerat 2013

Lars Larsson, ägare Västhandel Försäljnings AB

5 anställda
Försäljning av startmotorer, generatorer och tillhörande reservdelar
Representerar följande varumärken:
• Mitsubishi
• Prestolite
• Valeo

Vill du bli kund?

Ring 08-792 64 60 så berättar jag mer om våra produkter.