100% verkstad

100% Verkstad

I fredags var vi och intresse-bevakade 100% Verkstad. Det pratades mycket om framtiden och autonoma bilar.

Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna, var på plats och diskuterade den påtagliga bristen på tekniker. Han pratade om hur verkstäderna ska jobba mera proaktivt för att locka till sig tekniker genom att besöka skolor och marknadsföra sig, samt hur ska man göra för att höja yrkets status och fylla glappet.

Frågan om personalliggare lyftes också fram; varför ska branschen ha en personalliggare och hur är statusen just nu? Syftet är att den ska motverka osund konkurrens, komma åt de oseriösa företagarna och gynna de som sköter sig. Personalliggaren ligger som proposition i december 2017. Går förslaget igenom kommer lagen om personalliggare träda i kraft juli 2018.

Vad kommer allt detta betyda för branschen? Hur ska verkstäder och företag förhålla sig till utvecklingen? Vilka kommer stå kvar vid perrongen och vilka kommer åka med tåget? Infoflex har självklart siktet inställt på framtiden!