Har du koll på dina nyckeltal?

Som ägare eller förvaltare av en bilverkstad är det viktigt att du har en bra överblick över verksamhetens framgång och utveckling. Ett av de bästa sätten att göra detta är att använda nyckeltal eller KPI:er.

Men vad är KPI:er och varför är de viktiga för en bilverkstad? KPI står för Key Performance Indicators och de är en samling mätvärden som hjälper dig att mäta och följa upp verksamhetens prestation. Genom att mäta och följa upp dessa viktiga nyckeltal regelbundet kan du se om verksamheten når sina mål och fatta informerade beslut om hur du ska fortsätta att utveckla och förbättra verksamheten.

nyckeltal

Nedan är några av de viktigaste KPI:erna som du bör mäta och följa upp för att säkerställa att din bilverkstad är på rätt spår:

  1. Kundnöjdhet: Mät kundnöjdhet genom att samla in omdömen och betyg från kunder. Du kan också använda en enkät eller ett frågeformulär för att samla information. Detta hjälper dig att förstå hur nöjda kunderna är med din verksamhet och vad du kan göra för att förbättra din service.
  2. Produktivitet: Mät förhållandet mellan arbetad tid och den faktiska närvaron. Detta hjälper dig att avgöra om dina mekaniker använder sin tid på ett effektivt sätt och om du behöver förbättra arbetsprocesser eller allokera resurser på ett annat sätt.
  3. Verkstadseffektivitet: Mät verkstadens effektivitet genom att ta reda på hur lång tid det tar att utföra en service eller reparation och jämför det med branschstandarder. Detta hjälper dig att se om verksamheten är effektiv och om det finns några förbättringsmöjligheter.
  4. Utdebiteringsgrad: Mät andelen av de inkomster som du faktiskt har tjänat från dina tjänster och produkter. Detta hjälper dig att avgöra om du har rätt priser på dina tjänster och produkter och om du behöver justera dina priser för att öka lönsamheten.
  5. Inkomst per tjänst: Beräkna inkomsten per utförd tjänst för att mäta verkstadens lönsamhet. Detta hjälper dig att se om du tjänar tillräckligt för att täcka dina kostnader och för att veta vilka tjänster som är mest lönsamma.
  6. Andel försenade tjänster: Mät andelen tjänster som inte utförs inom den angivna tidsramen. Detta hjälper dig att se om du har problem med att hålla tider och att du behöver förbättra din planering och organisation.
  7. Personalkostnader: Mät de totala personalkostnaderna för verksamheten, inklusive löner, förmåner och andra kostnader. Detta hjälper dig att se om du har kontroll över dina kostnader och om du behöver justera löner eller minskade kostnader på andra områden.
  8. Försäljning av delar: Mät försäljningen av reservdelar för att se hur lönsamt detta område av verksamheten är. Detta hjälper dig också att avgöra om du behöver justera priser eller förändra din strategi för försäljning av delar.
  9. Return on Investment (ROI): Beräkna ROI för verksamheten för att se hur lönsam den är. Detta hjälper dig att avgöra om du behöver justera investeringar eller om du bör fortsätta investera i verksamheten.

Det är viktigt att notera att det inte finns några fasta regler för vilka KPI:er som är viktigast för en bilverkstad. De ovan nämnda KPI:erna är bara en guide, och du bör välja de KPI:er som är mest relevanta och användbara för din verksamhet.

Genom att mäta och följa upp dessa nyckeltal regelbundet kan du få en klar bild av verksamhetens prestation och ta informerade beslut om hur du ska fortsätta att utveckla och förbättra verksamheten.

I INFOFLEX Fordon har du statistikfunktioner för mekaniker, pivottabell på försäljningsstatistik och vi har möjligheten att hjälpa dig ta fram ODBC-rapporter på dina specifika nyckeltal.

Så börja mäta dina nyckeltal idag och se hur du kan förbättra din bilverkstad!