Julgåva till Världsnaturfonden WWF

Vi har i år valt att skänka årets julgåva från medarbetarna till Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete.

Tack vare vårt stöd kan Världsnaturfonden WWF fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.