Verklig nytta med Infoflex!

Interkakel AB är ett import- och försäljningsföretag som sedan 1973 arbetar med kakel och klinker. Företaget har ett 40-tal anställda med butiker för såväl privatpersoner som professionella hantverkare på sex orter runtom i Mellansverige.

interkakel_ipad_iphone_200pxInterkakel använder INFOFLEX GROSSIST, en lösning som är integrerad med deras webbshop och affärssystem.

INFOFLEX GROSSIST är väldigt driftsäkert, berättar Anders Sjögren, marknads- och försäljningsansvarig på Interkakel AB.

Driftsäkerhet är helt avgörande för oss då applikationen är en central del i vår verksamhet och i kommunikationen med våra kunder och leverantörer. All information till vår e-handelslösning och affärssystem hämtas från INFOFLEX GROSSIST, fortsätter Anders.

Men samarbetet med Infoflex visade sig erbjuda ytterligare ett mervärde då Interkakel planerade att göra om sin hemsida.

Vår webbshop är givetvis en viktig kanal till våra kunder och en viktig del av vår hemsida och det är viktigt att denna levererar en bra upplevelse och funktion. Det var dags för oss att uppdatera vår hemsida och vi sökte en leverantör, säger Anders.

Infoflex rekommenderade Enestedt & Co, en reklambyrå de hade väldigt bra erfarenhet av och det slutade med att de fick uppdraget att producera Interkakels nya hemsida. Den nya, responsiva, hemsidan introducerades i maj 2014.

Det fungerade väldigt bra. Tack vare att Infoflex och Enestedt hade samarbetat tidigare kände de varandra väl vilket underlättade kommunikationen mellan oss och byrån. Vi fick en lösning som erbjuder våra kunder en bra användarupplevelse men som även är integrerad med INFOFLEX GROSSIST och tillhandahåller den information våra kunder söker, berättar Anders vidare.

Infoflex visade sig ha ett företagsnätverk som vi hade verklig nytta av.

Bedöm själva, ta en titt på www.interkakel.com!