Ägarbyte i Infoflex Data

Infoflex Data AB, leverantör av affärssystem med inriktning på återförsäljare, verkstäder och grossister i fordonsbranschen, blir en del av holländska Total Specific Solutions (”TSS”). Förvärvet av Infoflex är TSS första steg mot en etablering på den nordiska marknaden. TSS ägare Constellations Software Inc. (”CSI”) har en gedigen erfarenhet av fordonsbranschen i Nordamerika och Australien.

Förvärvet ger TSS en bas för vidare expansion i Norden. Infoflex Data är en etablerad aktör på den svenska marknaden med affärsstöd som hjälper återförsäljare, verkstäder och grossister att effektivisera sin verksamhet med fokus på ökad lönsamhet. Bransch-anpassningar, integrerade lösningar, personal med stor branscherfarenhet och ett högt kundfokus är en nyckel till företagets framgångar.

Ramon Zanders, operativt ansvarig på TSS: ”Infoflex är ett mjukvarubolag som passar väl in i vår grupp. De fokuserar på en bransch och tillhandahåller anpassade lösningar som passar kunder inom olika segment inom den branschen. Infoflex tror starkt på det mervärde deras branschanpassade lösningar tillför och de jobbar nära sina kunder. Det ger TSS en bra möjlighet att lära sig mer om fordonsbranschen och är ett steg mot ambitionen att expandera geografiskt inom Europa. Norden är en region med många intressanta och duktiga mjukvarubolag och vi är mycket glada för att ha tagit detta första steg.”

Stefan Larsson, VD på Infoflex Data: ”Vi funderade på hur vi skulle ta nästa steg mot fortsatt tillväxt och i mötet med TSS erbjöds en fin möjlighet på den resan. Deras erfarenhet och beprövade koncept för drift och vidareutveckling av lönsamma mjukvarubolag i kombination med den djupa kunskap om fordonsbranschen som finns inom gruppen ger oss en unik möjlighet att stärka vår marknadsposition ytterligare. Det blir en spännande resa framåt!”

Om Infoflex Data

Infoflex Data är en leverantör av affärssystem med inriktning på återförsäljare, verkstäder och grossister i fordonsbranschen. Vår affärsidé är att med effektiva IT-lösningar bidra till ökad lönsamhet för våra kunder. Infoflex Data är rikstäckande med huvudkontor i centrala Stockholm och lokalkontor i Lund, Luleå, Örebro och Östersund. För mer information, besök www.infoflex.se

Om Total Specific Solutions (TSS)

Total Specific Solutions är en ledande leverantör av IT-lösningar inom affärsstöd och består av oberoende affärsenheter som levererar branschunika produkter och lösningar inom olika marknadssegment. TSS är aktiva inom hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning på lokal och central nivå, detaljhandel, finans och juridik samt fastigheter. TSS är en del av Constellation Software Inc. (CSI), ett kanadensiskt bolag noterat på Toronto Stock Exchange. För mer information, besök www.totalspecificsolutions.com

Kontaktpersoner

Stefan Larsson
Telefon: 08-792 64 60
Mejl: stefan.larsson@infoflex.se

Ramon Zanders
Telefon: +31 (0)88 660 33 33
Mejl: r.zanders@totalspecificsolutions.nl

Stefan Norlin, Infoflex Sweden AB (tidigare ägare)
Telefon: 070-724 05 00
Mejl: stefan.norlin@infoflexsweden.se

Ägarbyte i infoflex data

Stefan Norlin och Ramon Zanders

Ägarbyte i infoflex data

Stefan Larsson och Ramon Zanders