Vikten av ett bra affärssystem – Intervju med Stefan Larsson, VD Infoflex Data, av MotorMagasinet

INFOFLEX ÄR EN OBEROENDE utveckla­re av affärssystem, vilket är en kva­litetsgaranti för verkstaden, oavsett om den är fristående eller tillhör en kedja. De verkstäder som Infof­lex arbetar med ska kunna jobba smartare. Tillsammans med bran­schen tar Infoflex fram lösningar som bidrar till ökad lönsamhet.

Några exempel är modulerna tidplan och personalliggare, två kompletteringar till huvudpro­grammet Infoflex fordon som krävs för att man ska kunna leva upp till kraven på DMS-system för Godkänd bilverkstad.

Infoflex bygger standardapplika­tioner som inte kräver en stor ut­bildningsinsats utan kunden kan driftsättas och komma igång och köra väldigt snabbt. – Att lagra däck kan vara en rik­tigt lönsam affär för verkstaden eftersom man binder kunden till sig och man kan ofta bli inblandad i själva däckaffären, förklarar Ste­fan Larsson, vd på Infoflex. Många av våra företagskunder använder lnfoflex däckförvaring.

Det går att ta ut ett marknads­underlag och i god tid kolla av hur däcksituationen ser ut för de för­varade däcken. Då kontaktar man kunderna i förväg för att på så sätt undvika det däckbyteskaos som annars kan uppstå när vinter- el­ler sommardäcksdeadline närmar sig. Detta är ett bra exempel på hur man kan hitta fler ben att stå på i verkstadsbranschen.

– Räknar man ut vad man tar för förvaring med säsongsskiften brukar det bli en väldigt lönsam affär, säger Stefan Larsson. Det är många som inte tänker på att det är en affärsmöjlighet utan ser det som något som däckbranschen sysslar med.

Vidare har Infoflex en lösning som helt automatiskt skickar in alla bokföringstransaktioner till Fortnox, färdigkonterat och klart. Fördelen är att de flesta redovis­ningsbyråerna erbjuder tjänster som är kopplade till Fortnox. Då kan verkstan lägga ut hela sin bokföringshantering till en byrå och istället fokusera på sin kärnverksamhet. Stefan Larsson berättar att man då samtidigt i re­altid får en väldigt bra koll på sin ekonomi. – I dag händer det ofta att man sitter och håller tummarna för att bokslutet ska gå ihop. Här får man väldigt mycket för väldigt lite peng­ar jämfört med om man skulle sitta med egen ekonomipersonal.

Före årsskiftet har Infoflex som mål att ta 100 kundkontakter för att följa upp hur deras leverans fungerar. – Vi vill kunna ligga nära bran­schen för att kunna leva som vi lär, avslutar Stefan Larsson.

Artikel i MotorMagasinet nr 36, 6 november 2019

Vikten av ett bra affärssystem – Intervju med Stefan Larsson, VD Infoflex Data, av MotorMagasinet