Kenneths Bilteknik hanterar den pågående pandemin med lugn och självförtroende

Strax utanför Jönköping ligger det lilla samhället Mullsjö med en tätort på ca 6000 invånare. Här driver Kenneth Klasson Kenneths Bilteknik sedan 30 år tillbaka. När jag kommer in i kundmottagningen sitter Kenneth upptagen i telefon och diskuterar med en kund så jag slår mig ner för att invänta Kenneths uppmärksamhet och någon minut senare lägger Kenneth på telefonen och riktar sin uppmärksamhet mot mig.

– Hörde du? säger Kenneth.

– Ne vadå, frågar jag?

Vi diskuterade aldrig pris på arbetet säger Kenneth med ett leende på läpparna, efter att han precis bokat in ett kommande jobb till verkstaden. Sedan sätter vi oss ner för en pratstund.

Vi riktar snabbt in oss på vad de senaste 6 månaderna har inneburit och hur det har varit för just Kenneths Bilteknik under den rådande Corona pandemin.

Har pandemin påverkat er?

– De första tre månaderna mars, april och maj dök försäljningen, folk slutade resa och det kunde vara helt dött utanför på de normalt trafikerade gatorna. Man kan säga att vi tappade ungefär hälften av vår normala omsättning. Det har varit ett minst sagt omtumlande första halvår, inte bara med Corona utan också för att vi har varit i en fas där vi utvecklat verksamheten och skaffat oss fler affärsmöjligheter, bland annat har vi i samma veva även kommit i mål med Godkänd bilverkstad som vi lagt mycket resurser på det gångna året.

Sedan i juni när de nya direktiven kom så satt det fart igen, proppen gick ur och under sommaren har vi istället haft något högre beläggning än normalt.

Har ni haft någon omställning i kunddialogen?

Inte direkt, vi har jobbat på samma vis som tidigare kan man säga, vi vill ofta ha den inledande dialogen med kunden på telefon och har vi inte haft kunden på plats har vi vidarebefordrat kostnadsförslag via mejlfunktionen i Infoflex. Sedan använder vi oss av sms funktionaliteten för att påminna kunderna om bokad verkstadstid bland annat. Vi använder oss också av ett program som heter Beonode, programmet är ett komplement för oss för en smidig kunddialog, genom Beonode kan vi tex kommunicera med kunderna under tiden bilen är inne i verkstaden på ett tidseffektivt sätt. Ofta skickar vi bilder till kunden som visar brister på tilltänkta tilläggsarbeten, sedan godkänner kunden ny offert som vi bifogar från Infoflex genom en knapptryckning.

Använder ni er av hämta/lämna service mot kunderna?

Det har vi alltid gjort även innan Corona, de som önskar det löser vi det åt. Sedan har vi även godkänd lösning för att kasta in nycklar och lämna bilen utanför öppettiderna, det underlättar för många kunder med.

Som avrundning nämner Kenneth att INFOFLEX FORDON är navet i verksamheten och han lyfter friheten med att använda INFOFLEX FORDON – Jag har programmet installerat på min egen server som bara jag kommer åt och då har jag också förutsättningarna att själv kunna se till att min IT fungerar. Nästa steg är att vi kommer anlita Infoflex för att utbilda oss allihopa på specifika punkter som vi har efterfrågat kopplat till programmet.