Vår julgåva går i år till Barncancerfonden

Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancer. I Sverige får ungefär 300 barn om året en cancerdiagnos. Det är inte bara en individ som drabbas utan en hel familj som får en förändrad livssituation. Barncancerfonden hjälper till att göra tillvaron lättare för familjerna genom stöd på olika sätt.